Sosiaali- ja terveysjohtajaksi avoimen yliopiston kautta 

 

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen maisteriväylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman todistusvalintaa tai pääsykoetta! Maisteriväylä on tarkoitettu sinulle, jolla on aiempi ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto.

Ala Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Opintopisteet Perusopinnot 30 op
Suoritusaika Lukuvuosi 2020-2021
Opiskelijamäärä Valitaan 30 opiskelijaa maisteriväylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
HInta 10-12 euroa/opintopiste

Mikä on sote-johtamisen maisteriväylä?  

Sotejohtamisen maisteriväylällä haetaan suoraan maisterin tutkintoon. Ollakseen hakukelpoinen opiskelijalla tulee olla avoimen yliopiston opintojen lisäksi suoritettuna aiempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto). Suoritettuaan perusopinnot, korkeakoulututkintotaustainen opiskelija voi hakea ilman pääsykoetta sote-johtamisen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, voi valituksi tulemista vahvistaa suorittamalla menetelmäopintoja tai toiset perusopinnot, ks. lisää Haku tutkinto-opiskelijaksi kohdasta.
 
Maisteriväylän opiskelija hyötyy!
  • Sinulla on mahdollisuus vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista
  • Pääset tutustumaan sote-johtamisen opintoihin
  • Voit vahvistaa omia opiskeluvalmiuksia
  • Saat selville kiinnostavatko sote-johtamisen maisteriopinnot juuri sinua! 
 
Maisteriväylä muodostuu sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoista 30 op: 
Akateemisista opiskelutaidoista työelämänvalmiuksiin 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op 
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op 
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Opintojen toteutus 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot ovat 100 % verkko-opintoja. Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Maksut ja ilmoittautuminen  

Mikä sote-johtamisen maisteritutkinto? 

Maisteritutkinnon tavoitteena on
  • saada valmiuksia työskennellä oman alansa johtajana, asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä
  • omaksua sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti
  • vahventaa tieteellistä lukutaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä saada valmiuksia tietopääoman uudistamiseen
Maisteriopintojen tavoitteena on lisäksi antaa jatko-opintokelpoisuus pääaineessa.
 
Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sivuilla löydät lisätietoa sosiaali- ja terveysjohtamisen opinnoista. Tai voit kuunnella mitä amanuenssi kertoo sote-johtamisen opinnoista ja opintoihin hakemisesta
 
Töissä.fi -palvelusta löydät myös tietoa sosiaali- ja terveyshallintotiede -pääaineesta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.  

Haku tutkinto-opiskelijaksi

Maisterihaussa valitaan 30 opiskelijaa (vuoden 2021 valintakriteerit ilmoitetaan Opintopolussa lokakuussa 2020) ja valintaperusteena on korkeakoulututkinto, jonka lisäksi tai osana aiempaa korkeakoulututkintoa hakija on suorittanut joko sosiaali- ja/tai terveyshallintotieteen perus- tai aineopinnot tai hallintotieteen tai kunnallispolitiikan perus- ja aineopinnot. 
 
Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteereiden perusteella:
- aiempaan tutkintoon kuulumaton muu yliopistotasoinen perus- tai aineopintokokonaisuus (väh. 25 op) ja 
- aiempaan amk-tutkintoon kuulumattomat yliopistotasoiset tutkimusmenetelmäopinnot sekä
- perustelukirje
 
Tutustu täsmällisiin valintaperusteisiin opintopolussa ja kuuntele video sote-johtamisen opinnoista.

Lisätietoja  

Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi
opinto-ohjaaja Tiina Juurela, tiina.juurela@uef.fi, +358405162572