Ravitsemustieteen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kohderyhmä

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marja-Liisa Niemi, marja-liisa.niemi@uef.fi, 029 445 7045

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op verkko-/monimuoto-opintoina

Sisältö Ravitsemustieteessä ollaan aivan terveyskysymysten sydämessä. Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja liikuntaan sekä ravintofysiologiaan. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Opintojaksot

Ravitsemustieteen perusteet 4 op - Mihin energiaa tarvitaan? Kuinka energiaravintoaineista saadaan energiaa? Mitkä ovat ihmiselle välttämättömiä ravintoaineita? Miten suomalaiset syövät? Mitä suomalaisille suositellaan ravitsemussuosituksissa? Entä sinä – kuinka ravitsemus määrittää sinua?

Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op - Elintarviketalous ja elintarvikkeiden kulutus Suomessa, elintarvikeryhmät ja kauppojen valikoimat, terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet, tutustutaan ajankohtaisiin asioihin ja tapahtumiin elintarvikkeiden ja niiden tuotannon ympärillä, tehdään käytännönläheisiä harjoitustehtäviä

Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op - Ravitsemuksen ja ruokavalioiden merkitys sairauksissa ja hyvinvoinnissa. Perehdytään erilaisiin ruokavalioihin kuten kasvisruokavalioihin, keliakiaan ja gluteenittomiin tuotteisiin, kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja ravitsemushoitoon (elintarvikkeiden rooli suomalaisten suolan saannissa ja sen merkitys kansanterveydelle), tyypin 2 diabetekseen ja sydänsairauksiin suomalaisten kansansairauksina (ruokavalion merkitys näiden sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa), yhteen erityisruokavalioon (lasten ruoka-aineallergiat, raskausdiabetes, ärtyvän suolen oireyhtymän ravitsemushoito, kihtipotilaan ruokavalio, ruokavalio munuaisten  vajaatoiminnassa, maitoallergia) sekä tehdään käytännönläheisiä harjoituksia.

Ravitsemus ja liikunta 4 op - Liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet, eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset, erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä niihin käytettyjen keinojen kriittinen arviointi. Urheilijoiden ohjaus.

Ravintofysiologia 3 op - Ruoansulatus, energiaravintoaineet ja energia-aineenvaihdunta, niiden tehtävät ja merkitys ihmiselle mm. terveyden, liikunnan näkökulmasta, suojaravintoaineiden imeytyminen ja aineenvaihdunta, tehtävät elimistössä, niiden saanti, tärkeimmät lähteet.

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op - Kuinka suhtautua ja arvioida kriittisesti ravitsemus- ja terveystietoa Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin, sivustoihin ja sovelluksiin sekä tiedon tuottajiin tutustuminen ja tiedon arviointi. Miten tutkimuksista uutisoidaan?

Ravintolisät 4 op - Ravintolisien merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinnassa ja liikunnassa, ravintolisien käyttö, suosio ja markkinointi, lainsäädäntö.

Toteutus oppilaitoksessa monimuoto-opintoina

Ensimmäinen opintojakso Ravitsemustieteen perusteet 4 op opiston järjestämää lähiopetusta (paikallinen/oma opettaja, omat aikataulut, luennot ja harjoitukset lähiopetuksena ja tentti). Opiskelijat aloittavat opinnot omalla paikkakunnalla lähiopetuksena (ryhmäytyminen, sitoutuminen, mahdollisuus osallistua opetukseen livenä). Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, harjoitusten ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta.

Myös Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op on mahdollista järjestää lähiopetuksena. Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, tehtävien ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta. Ravitsemus ruokavaliot 5 op voi olla myös verkko-opetusta.

Loput opintojaksot verkko-opintoina avoimen yliopiston toteutuksessa ja aikataulussa. Johdantoluento n. 1,5 tuntia (asiantuntijaluento Mitä ravitsemustiede on?, ravitsemustieteen opiskelu ja käytänteet avoimessa yliopistossa, opintojen sisältöihin, suorittamiseen, toteuttamiseen, aikataulutukseen, suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät asiat, järjestelmien mm. Moodle ja Weboodi ohjeistus ja esittely, tutkintotavoitteinen opiskelu jne.) ja hakuinfo n. 1,5 tuntia (tutkintotavoitteinen opiskelu, hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ravitsemustieteisiin, hakuun liittyvä info jne.) ac:n/verkon välityksellä opistoon (molemmat tallennetaan ja löytyvät Moodlesta koko opintojen ajan).

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä koko opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös pelkästään oman ryhmän kesken. Myös paikallinen opettaja/opisto voi tiedottaa (tai jakaa materiaalia) opiskelijoitaan Moodlen kautta ryhmäkohtaisella keskustelualueella

Yhteistyöoppilaitos huolehtii Ravitsemustieteen perusteet 4 op (ja Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op) opintojakson kustannuksista, avoin yliopisto verkko-opintojaksoista. Avoimen yliopiston perimä maksu 220 e/perusopinnot/opiskelija.

Toteutus oppilaitoksessa verkko-opintoina

Ravitsemustieteen perusopinnot  toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa joko monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Monimuoto-opinnot:

Ensimmäinen opintojakso Ravitsemustieteen perusteet 4 op on opiston järjestämää lähiopetusta (paikallinen/oma opettaja, omat aikataulut, luennot ja harjoitukset lähiopetuksena ja tentti). Opiskelijat aloittavat opinnot omalla paikkakunnalla lähiopetuksena (ryhmäytyminen, sitoutuminen, mahdollisuus osallistua opetukseen livenä). Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, harjoitusten ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta

Myös Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op on mahdollista järjestää lähiopetuksena. Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, tehtävien ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta. Ravitsemus ruokavaliot 4 op voi olla myös verkko-opetusta.

Loput opintojaksot verkko-opintoina avoimen yliopiston toteutuksessa ja aikataulussa.

Johdantoluento n. 1,5 tuntia (asiantuntijaluento Mitä ravitsemustiede on?), ravitsemustieteen opiskelu ja käytänteet avoimessa yliopistossa, opintojen sisältöihin, suorittamiseen, toteuttamiseen, aikataulutukseen, suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät asiat, järjestelmien mm. Moodle ja Weboodi ohjeistus ja esittely, tutkintotavoitteinen opiskelu jne.) ja hakuinfo n. 1,5 tuntia (tutkintotavoitteinen opiskelu, hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ravitsemustieteisiin, hakuun liittyvä info jne.) etäinfona (zoom/skype) välityksellä opistoon. Sekä johdantoluento että hakuinfo tallennetaan ja ne löytyvät Moodlesta opintojen ajan.

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös pelkästään oman ryhmän kesken. Myös paikallinen opettaja/opisto voi tiedottaa (tai jakaa materiaalia) opiskelijoilleen Moodlen kautta ryhmäkohtaisella keskustelualueella.

Yhteistyöoppilaitos huolehtii Ravitsemustieteen perusteet 4 op (ja Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op) opintojakson kustannuksista, avoin yliopisto verkko-opintojaksoista. Avoimen yliopiston perimä opintomaksu 220 e/perusopinnot/opiskelija.

Verkko-opinnot:

Opetus kokonaan Avoimen yliopiston järjestämää verkko-opetusta. Opisto järjestää paikallista tuutorointia (lisäarvo opiskelijalle opistoon ilmoittautuessa). Avoin yliopisto vastaa kaikista verkko-opintojaksojen kustannuksista. Avoimen yliopiston perimä maksu 220 e/aineopinnot/opiskelija.

Opettaja/tuutori

Ravitsemustieteen perusteet 4 op -opintojaksolla on luentoja 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti. Opettajan oltava TtM tai ETM, pääaineena ravitsemustiede. Opisto voi pyytää apua opettajan etsimiseen avoimesta yliopistosta. Paikallisia opettajia on suhteellisen hyvin tarjolla. Avoimen yliopiston opettajia on myös käynyt omien resurssien mukaan opettamassa opintojaksoa lähipaikkakunnilla.

Ravitsemus ruokavaliot 4 op -opintojakson opettaja voi/kannattaa olla sama kuin Ravitsemustieteen perusteissa (samat vaatimukset). Opintojaksolla on luento 4 t, pienryhmätyöskentelyä 8 t ja oppimistehtäviä.

Opisto voi halutessaan järjestää opinnoissa tuutorointia, esim. Ravitsemustieteen perusteet 4 op -opintojakson opettaja voi toimia tuutorina (mm. vertaistuki, opiskelutaidot, ryhmäytyminen, tsemppaus) koko opintojen ajan. Tuutorointi ei voi olla opetuksen sisältöihin liittyvää. Verkkototeutuksessa edellytetään tuutorointia (lisäarvo).

Ravitsemustieteen aineopinnot 36 op verkko-opintoina

Sisältö

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnoissa perehdytään mm elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemustieteen tutkimusmenetelmiin, ravitsemuspolitiikkaan, ravitsemus- ja terveyspsykologiaan, sekä syömiskäyttäytymiseen. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Opintojaksot

Orientoituminen ravitsemustieteen aineopintoihin 2 op
Elintarviketurvallisuus 5 op
Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät 4 op
Syömiskäyttäytyminen 3 op
Ravitsemuspsykologia 5 op
Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 5 op
Terveyspsykologian perusteet 5 op
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus 4 op
Ruokakulttuuri 2 op

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla vielä mahdollisia.

Yksittäisinä opintojaksoina esim. lisäämään/täydentämään ammatillista osaamista:

Elintarviketurvallisuus 5 op - Hygieniaosaaminen, elintarvikelainsäädäntö; omavalvonta ja viranomaisvalvonta. Elintarvikelisäaineet ja vierasaineet.

Terveyspsykologian perusteet 5 op - Terveyspsykologia tieteenalana, sen historialliset juuret ja keskeiset käsitteet. Terveyden edistämisen malleja ja teoreettisia käsitteitä. Suomalaisten terveyden haasteet. Stressi. Depressio. Uni.

Syömiskäyttäytyminen 3 op - Syömiskäyttäytymiseen vaikuttavat psykologiset, fysiologiset ja ympäristötekijät. Syömiskäyttäytymiseen liittyvä emotionaaliset ja kognitiiviset tekijät.  Kognitiivis-behavioraaliset ja ratkaisukeskeiset menetelmät syömiskäyttäytymiseen vaikuttamisessa.

Ravitsemuspsykologia 5 op - Ruokatottumuksia ohjaavat psykologiset tekijät. Ravitsemuspsykologiset menetelmät osana ravitsemusneuvontaa. Tietoinen syöminen. Tunteiden vaikutus syömiskäyttäytymiseen. Joustava suhtautuminen syömiseen ja kehopositiivisuus. Intuitiivinen syöminen.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot toteutetaan verkko-opintona Avoimen yliopiston toteutuksen ja aikataulun mukaan.

Johdantoluento ja hakuinfo (etänä skype/zoom) yhteistyöoppilaitokseen, molemmat tallennetaan ja löytyvät Moodlesta opintojen ajan.

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä koko opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös oman ryhmän kesken.

Avoin yliopisto vastaa kaikista verkko-opintojaksojen kustannuksista. Avoimen yliopiston perimä maksu 320 e/aineopinnot/opiskelija.

Opettaja/tuutori

Yhteistyöoppilaitos järjestää opinnoissa tuutorointia, esim. Ravitsemustieteen perusteet 4 op opintojakson opettaja voi toimia tuutorina (mm. vertaistuki, opiskelutaidot, ryhmäytyminen, tsemppaus) opintojen ajan. Tuutorointi ei voi olla opetuksen sisältöihin liittyvää.

Edeltävät opinnot

Aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on ravitsemustieteen perusopinnot. Perus- ja aineopintoja voi kuitenkin tehdä yhtäaikaisesti (esimerkiksi aikuiskoulutustuella opiskelevat). Aineopintojen yksittäisille opintojaksoille voi osallistua myös ilman perusopintoja (esimerkiksi ammatillisen osaamisen täydentämisen näkökulma).