Palvelumuotoilun osaajaksi

 

Liiketoiminnan asiakaslähtöisessä ja palvelujen kehittämisessä hyödynnetään entistä useammin palvelumuotoilua. Myös Ylä-Savossa yritysten liikevaihdosta saadaan aikaisempaa enemmän palveluliiketoiminnasta. Palveluiden kehittämisessä korostetaankin erityisesti asiakaslähtöisyyttä ja asiakasymmärrystä. Palvelumuotoilun osaajaksi -hankkeen tavoitteena oli lisätä korkeakoulutettujen työnhakijoiden ja yritysten sekä julkisten organisaatioiden välistä yhteistyötä ja samalla lisätä kaikkien hankkeeseen osallistuvien tahojen palvelujen kehittämiseen ja palvelumuotoiluun liittyvää osaamista.

Hankkeen aikana toteutettiin valmennuskokonaisuus, jolla lisättiin korkeakoulutettujen työnhakijoiden palvelumuotoiluosaamista. Osaamista syvennettiin toimeksiantajayrityksissä ja -organisaatioissa toteutettavissa kehittämisprojekteissa, joissa työnhakijoista muodostuneet monialaiset projektiryhmät työskentelivät yhdessä toimeksiantajien avainhenkilöiden kanssa. Projektit vastasivat yritysten ja julkisten organisaatioiden tarpeeseen kehittää palveluliiketoimintaansa ja palvelujaan asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen.

Valmennettavalle työnhakijalle hankkeen toimintaan osallistuminen tuotti osaamista sekä työelämän kehittämisestä, projektityöskentelystä että laajasti työelämässä hyödynnettävästä palvelumuotoilusta. Hankkeen aikana työnhakija verkostoitui ja sai kontakteja alueen yrityksiin ja organisaatioihin sekä työkokemusta palvelumuotoilun kehittämisprojektissa työskentelystä. Toimeksiantajayritys tai -organisaatio sai asiakasarvoa palvelujen kehittämiseen, tuotteistamiseen ja jalkauttamiseen kehittämisprojektien kautta.

Lisätietoja hankkeen toteuttamasta Palvelumuotoilun osaajaksi -valmennuksesta

Palvelumuotoilun osaajat -seminaari 26.3.2019
HANKEHENKILÖSTÖ


Projektipäällikkö Sanna Soppela
sanna.soppela@uef.fi
050 590 3766

Suunnittelija Arttu Puhakka
arttu.puhakka@uef.fi
050 406 4310

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
katja.peltoniemi@uef.fi
040 3553 905