OSSI


Yrittäjyystapahtumakalenteri:
http://www.uef.fi/fi/web/aducate/ossi/yrittajyystapahtumakalenteri
 

Tiivistelmä projektista

Hankkeen tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen yhteinen osaamisperustaisen yrittäjyyden palvelumalli, joka yhdessä yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kanssa mahdollistaa osaamisperustaisten liikeideoiden kehittymisen uusiksi yrityksiksi entistä tehokkaammin.

Liikeideoiden eteenpäin viemistä edesautetaan hankkeessa kehittämällä ohjauskäytänteitä, koulutusta ja tietoaineistoa asiantuntijayrittäjyyden näkökulmasta käsin. Toiminnassa painotetaan myös yritys-/yrittäjäesimerkkien runsasta esille tuomista sekä yritystoiminnan suunnittelijoiden verkostojen suunnitelmallista kehittämistä.

Tavoitteena on lisäksi Joensuun kampuksen koulutus- ja osaamisalojen mukaisen akateemisen yrittäjyyden tutkimuksen avulla tuottaa uutta käytäntöön sovellettavaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa ja akateemiisen yrittäjyyden tukemisessa laajemmin.

Hankkeen pääkohderyhminä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet, yrityksen perustamista suunnittelevat tai yritystoimintaa jo käynnistämässä olevat Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijat sekä korkeakoulututkinnon (amk tai yo) suorittaneet henkilöt Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen lähikoulutusjaksot toteutetaan osin työpäivien jälkeisenä aikana ja hankkeen edetessä kasvatetaan myös verkko-opintojen määrää työssäkäyvien ja Joensuun seudun ulkopuolella Pohjois-Karjalassa asuvien osallistumisen mahdollistamiseksi. Hankkeessa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota henkilökohtaisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen joustavaan saatavuuteen.

Projektin toteuttaa Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate yhteistyössä Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry:n kanssa.

Hankkeen päärahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Osa rahoituksesta muodostuu yksityisestä/kuntarahoitusosuudesta.

Toimenpiteet

 • Osaamisperustaisen liiketoiminnan suunnittelua tukevan ohjausprosessin kehittäminen
 • Asiantuntijayrityksen suunnittelu- ja pyörittämisvalmiuksia tukevan lähikoulutuksen suunnittelu ja toteutus
 • Verkkomateriaalin tuottaminen
 • Asiantuntijapalveluyrittäjyyden suunnittelijan tietomateriaalin tuottaminen
 • Yliopistolähtöisen yritystoiminnan tilaa Pohjois-Karjalassa koskevan selvityksen tekeminen

Kohderyhmä

Hankkeen toimintojen kohderyhmänä ovat korkeakoulutetut henkilöt Pohjois-Karjalassa sekä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijat.

Tuotteita:


Arkisto
 

Kevään 2012 tapahtumat

 • Vierailu Tiedepuiston uuteen yrityspalvelukeskukseen 18.4.2012

 • Service Design 16.4.2012

 • Tuloksekas yrittäjä 28.3.2012

 • Ansaintalogiikka ja liiketoimintamallit 13.3.2012

 • Luovuus yrityksen voimavarana 28.2.2012

Kansainvälinen yrittäjyysviikko (vko 46/2011)
Global Entrepreneurship Week (week 46/2011)

 • Afrikan avautuvat liiketoimintamahdollisuudet ja yrityksen kansainvälistymisen askeleet -webinaari 14.11.2011

 • Small business stories about the needs and challenges of internalization 15.11.2011

 • Yrittäjän epävarmuuden ja ajan hallinta, sarjayrittäjän kokemuksia polun varrelta 16.11.2011

 • Open Innovation 17.11.2011

 • Starting up a business in Finland, morning coffee 18.11.2011

Euroopan pk-yritysviikko (vko 40/2011)

 • Asiantuntijapalvelujen myyntikoulutus 3. ja 6.10.2011 klo 12.15-16.15

 • Tuloslaskelmasta ja taseesta tolkkua ti 4.10.2011 klo 9.15-12

 • Asiantuntijapalvelujen hinnoittelukoulutus ke 5.10.2011 klo 9.15-16 ja workshop pe 7.10.2011 klo 9.15-12

Yrittäjän päivän viikko (vko 36/2011)

 • Yritysideasta liiketoimintamalliksi ja -suunnitelmaksi ma 5.9.2011 klo 17.15-20.30

 • Asiantuntijayrityksen perustaminen -iltakoulutus ti 6.9.2011 klo 17.15-20.30

 • Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen -koulutus ke 7.9.2011 ja to 8.9.2011 klo 12.15-16.15

Web sisällön esitys

 • Pop-liiketoimintaa ja verkostoitumista Kerubissa 24.5.2011

 • Yritysideasta asiantuntijayritykseksi kevät 2011

 • Avoimen innovaation toimintamallit yrityksissä 23.2.2011

 • Liiketoimintamallit ja teknologian kaupallistaminen 25.1.2011 (professori Marko Torkkeli, LTY)

 • Globaalit trendit ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 7.10.2010

 • Digitaalinen markkinointi 3.9.2011

 • Tulevaisuuden yrittäjyys -seminaari Kiteellä 9.12.2009

 • Yrittäjyysinfo Kiteellä 27.10.2009

 • Osaamisesta ja tutkimuksesta liiketoimintaa -seminaari 6.10.2009

 • Yrittäjyysinfo Outokummussa 23.4.2009

 • Yrittäjyysinfo Lieksassa 12.2.2009

 • Yrittäjyysinfo Nurmeksessa 3.2.2009

 • Yrityksen perustamisen teemailtapäivä 24.10.2008