Yhteistyö työnantajien kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä työnantajien kanssa pyrkien selvittämään työyhteisöissä olevia koulutus- ja osaamistarpeita. Yhteisissä neuvotteluissa pystymme paremmin saamaan selville, miltä osin tarjontamme vastaa työyhteisön osaamistarpeita sekä sisältöjen ja opetusmuotojen näkökulmasta. Uusinta tutkimustietoa tarvitaan arjen työn kehittämisessä ja päätöksenteossa.  

Ota yhteyttä:

Ulla Kekäläinen
No image.
Role
Suunnittelija
Email
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-number
+358403553936
Direct number
+358294457039
Room info
Kuopio Tietoteknia 2415

Työpajassa: Sosiaali- ja terveysjohtajat kehittämässä yliopisto-opetusta

Työntekijät yhdessä kehittämässä omaa osaamistaan

Mitä etua yhteistyöstä ja koulutuksistamme on työyhteisöille?

 • Erinomainen hinta-laatusuhde:  
  • Koulutukset perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon.  
  • Laadukkaasti suunniteltu oppimis- ja ohjausprosessi asiantuntijaluentoineen.
  • Opintomaksu 10-12 euroa/opintopiste.
 • Työnantaja löytää jo olemassaolevan koulutuksen eikä tarvitse suunnitella ja toteuttaa sitä itse.
 • Työnantaja saa tukea tarpeenmukaisten koulutuspolkujen tunnistamiseen.
 • Työntekijät löytävät osaamistarpeiden mukaisesti yhdelle opintojaksolle, opintokokonaisuuteen tai koulutuspolulle kohti yliopistotutkintoa.
 • Soveltavien oppimistehtävien avulla arjen työ ja työyhteisö kehittyvät ja kehittämistoimet pohjautuvat uusimpaan tutkittuun tietoon.  
 • Soveltavista oppimistehtävistä saatuja tuloksia ja kehittämisehdotuksia voi hyödyntää koko työyhteisössä.
 • Kouluttautuminen tukee työntekijän sitoutumista työyhteisöön.

Koulutustarpeiden kartoitus ja yhteistyömuodot

 • Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi.
 • Koulutustarpeiden ja Avoimen yliopiston tarjonnan vastaavuuden selvittäminen
 • Ajankohtaiset opintojaksot, laajemmat opintokokonaisuudet ja yliopistolliset koulutuspolut aina tutkintoon saakka.
 • Maksuttomat info- ja perehdytystilaisuudet työpaikoilla, myös etäyhteydellä.
 • Oma ilmoittautumislinkki työyhteisölle ja joustavat laskutuskäytännöt.
 • Uudenlaiset yhteistyömuodot työnantajan oman koulutusyksikön kanssa esimerkiksi avoimen yliopiston opintojakso osana työnantajan koulutuspäivää.
 • Alakohtaiset kehittämispäivät, joita on toteutettu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.
 • Alueellinen yhteistyö työnantajien ja paikallisten oppilaitoksen kanssa.
 • Muu yhteistyö yliopistomme kanssa

Työnantajien tarjoamia tukimuotoja työntekijöiden kouluttautumiseen

 • Info- ja perehdytystilaisuudet työaikana työntekijöille.
 • Koulutuskustannuksiin osallistuminen (10-12 e/op).  
 • Koulutuksen tavoitteellisuudesta sopiminen työntekijän kanssa: onko tavoitteena suorittaa yksittäinen opintojakso, opintokokonaisuus vai yliopistotutkinto.
 • Koulutukseen liittyvän kirjallisuuden hankkiminen koko työyhteisön käyttöön.
 • Työajan käyttäminen koulutukseen sovitusti esim. 5-15 työpäivää/vuosi.
 • Työnantaja myöntää stipendin (100-600 euroa) työntekijälleen koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet koulutuksiin osallistumisesta esimerkiksi kehityskeskustelussa tai koulutussopimuksella.