Osaamista työelämään

Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää työssä tarvittavaa osaamista, kehittää omaa työtä, työtapoja ja koko työyhteisöä. Työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Digitalisaation myötä työn tekemisen tavat saavat uudenlaisia muotoja ja työelämässä tarvittavaa osaamista on syytä päivittää uudelleen. Elinikäisen oppimisen sijaan puhutaan jatkuvasta oppimisesta.  

Avoimen yliopiston opintojen avulla voi valmentautua uudenlaista osaamista vaativiin työtehtäviin ja vahvistaa mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla. Yksittäisen opintojakson jälkeen voi jatkaa opiskelua opintokokonaisuuteen ja siitä aina yliopistotutkintoon saakka. Opinnot eivät vaadi pohjakoulutusta, joten ne soveltuvat erinomaisesti kaikille työelämätaitoja vahvistaville aikuisille.

Teemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa selvittäen työyhteisöjen koulutus-, ohjaus- ja osaamistarpeita. Yhteisten keskustelun myötä saamme muodostettua kokonaiskuvaa siitä, miltä osin työelämän osaamistarpeet ja koulutustarjontamme kohtaavat. Uusinta tutkimustietoa tarvitaan arjen työn kehittämisessä ja päätöksenteossa. 

Tervetuloa tutustumaan opintotarjontaamme!