Kokonaisuuksia työelämän osaamistarpeisiin

Monitieteelliset ja eri laajuiset osaamiskokonaisuudet muodostuvat eri oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista. Opintojaksot ovat tutkinnon osia ja tarvittaessa jatkossa hyödynnettävissä mahdolliseen yliopistotutkintoon. Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineeksi soveltuva opintokokonaisuus.

Tutustu osaamiskokonaisuuksiin: