OPINTOJEN TUEKSI

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa myös Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Ohjeita opiskeluun ja opinto-ohjaus –osion HOPS-työvälineiden avulla.

Monimuoto-opinnoissa järjestämme tarvittaessa alkuohjauksen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille joko paikan päällä tai ACP:n välityksellä.

Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos huolehtivat yhteistyössä opintoneuvonnasta ja –ohjauksesta. Avoin yliopisto välittää tarvittavan ohjausmateriaalin yhteistyötahon käyttöön (esim. tarvittavat linkit www-sivuille) ja huolehtii ohjaustiedon ajantasaisuudesta. Avoimen yliopiston ohjaus- ja neuvontapalvelut pohjautuvat sulautuvan opetuksen ja ohjauksen malliin, jonka tavoitteena on ohjauksen ja neuvonnan saatavuus sekä paikan päällä että verkon välityksellä sujuvasti opiskelijoiden tarpeen mukaisesti.

Joidenkin monimuoto-opintojemme järjestämisoikeus edellyttää yhteistyöoppilaitokselta tuutortoiminnan järjestämistä.