OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

Yhteistyöoppilaitoksen opiskelija ilmoittautuvat Avoimen yliopiston opiskelijaksi Ilmoittautumispalvelu UefILPAssa. Ilmoittautumisen myötä opiskelija saa opiskeluoikeuden yliopistoon ja  opiskelijan palvelut käyttöönsä ilman oppilaitostemme välisen tietojenvaihdon viivettä ja pääsee aloittamaan opinnot jouhevasti!

 1. Opiskelija ilmoittautuu aina ensin yhteistyöoppilaitokseen
 2. Opetuksen järjestämisen varmistuessa ota yhteyttä oppiaineen koulutussihteeriin (yhteystiedot) ja pyydä häntä perustamaan ilmoittautumislinkit. Ilmoittautumislinkki on lukukausikohtainen, joten pyydä lukukauden vaihtuessa ilmoittautumisiin uudet linkit. Hakukohteiden perustamista helpottaa seuraavat tiedot:
  • jos haluat yhteenvedon opiskelijan ilmoittautumisesta, ilmoita meille hakukohteen taustatietoihin liitettävä sähköpostiosoite/-osoitteet.
  • opinto-oikeusaika yksittäisen opintojakson osalta, jos opetussuunnitelma rajoittaa opintojakson suoritusmahdollisuutta kahta lukukautta lyhemmäksi ajaksi.
  • hakuaika: mihin saakka otatte ilmoittautumisia vastaan (päivämäärä). Tämän tiedon perusteella pidämme auki myös ilmoittautumislinkkeja UefILPAssa.
 3. Ilmoittautumisohjeet ja opintojen aloitusohjeet opiskelijoille:
  • Non stop –opetus (opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti): Saat opiskelijoille välitettävät ilmoittautumisohjeet ja -linkit Avoimesta yliopistosta sähköpostitse. Opintojen aloitusohjeet opiskelija saa UefILPAsta.
  • Muu opetus: Saat opiskelijoille välitettävät ilmoittautumisohjeet ja -linkit sekä opintojen aloitusohjeet Avoimesta yliopistosta sähköpostitse.
  • Huom! Kun luovutat ilmoittautumislinkit ja -ohjeet, muistuta opiskelijaa rekisteröitymisen sitovuudesta: opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.
  • Jos opiskelija ei pysty tunnistautumaan sähköisesti, ota yhteyttä oppiaineen koulutussihteeriin vaihtoehtoisen ilmoittautumistavan sopimista varten.
 4. Saat yhteenvedon jokaisesta ilmoittautumisesta/opinto-oikeudesta tarjonnan perustamispyynnön yhteydessä antamaasi sähköpostisoitteeseen.
 5. Ilmoittautumista seuraavana päivänä opiskelija voi ottaa käyttöön henkilökohtaisen uef-tunnuksen. Yhden (1) tunnin viiveellä tunnuksen käyttöönotosta hän voi kirjautua oppimisympäristö Aducate//Moodleen (http://moodle.aducate.fi), Uef//Moodleen (http://moodle.uef.fi) tai WebOodiin (https://weboodi.uef.fi/weboodi/).

Uef-tunnuksen käyttöönoton ohje (tietotekniikkakeskus):

 • Käyttäjähallinnassa opiskelija valitsee kampuspaikkakunnan. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat valita  kampuspaikkakunnaksi joko Joensuun tai Kuopion. Tietoa käytetään pääosin perusopiskelijoille suunnattujen kampuspalveluiden kohdentamisessa.

Avoimen yliopiston sähköiset palvelut opiskelijalle.

Tuutorit ja opettajat

Yhteistyöoppilaitosten henkilökunta sekä tuutorit ja tuntiopettajat, jotka eivät ole jatkuvassa työsuhteessa yliopistoon, hakevat käyttäjätunnusta erillisellä käyttölupahakemuksella, jonka löydät tietotekniikkapalveluiden verkkosivuilta. Palauta käyttölupahakemus Avoimeen yliopistoon oppiaineen koulutussihteerille jatkokäsittelyä varten.

Uef-tunnus otetaan käyttöön verkkopankkitunnuksilla tunnistautuen. Saat ohjeet tietotekniikkapalveluista sähköpostitse hakemuksen käsittelyn päätteeksi.