Terveysliikunnan perusopinnot 30 op verkko- tai monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan.

Opintokokonaisuuden nimi vaihtui  1.8.2019, entinen nimi oli liikuntalääketieteen perusopinnot.

Osaamistavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan.
  • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa.
  • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa.
  • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.
  • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa.
  • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.
  • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan.
  • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.
Kohderyhmä

Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojakso

Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op
Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op
Liikuntafysiologian perusteet 4 op
Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op
Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op
Terveyskunto ja terveysteknologian sovellukset 5 op
Ravitsemus ja liikunta 4 op

Opintojen rakenteeseen voi tulla vielä pieniä muutoksia.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot voidaan järjestää joko verkko-opintoina avoimen yliopiston toteutuksessa ja aikataulussa tai monimuoto-opetuksena, jolloin osa opintojaksoista voidaan toteuttaa lähiopetuksena. Opettajat täytyy hyväksyttää ennen opetuksen aloitusta.

Opettaja/tuutori

Lähiopetuksessa oppilaitos rekrytoi omat opettajansa. Opettaja/tutor vaatimuksen vähintään maisteritutkinto liikuntalääketieteen pääaineesta. Liikunta ja sairaudet opintojaksolle suositellaan vähintään lääketieteen lisensiaatin koulutusta.

Monimuoto-opetuksessa toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala@uef.fi,  029 445 7110