Opintoja liiketoiminnan ja julkisen sektorin toimijoille

Henkilöstöhallinto

Esimiestehtävissä toimivat

Myynti ja asiakaspalvelu

Pankki ja vakuutusala

Poliisitoimi ja turvallisuus

Taloushallinto