Laskentatoimen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon käyttöön. Laskentatoimen aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti laskentatoimen eri aihealueisiin.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille laskentatoimesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat hyvin taloudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville.

Lisätietoja Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068

Laskentatoimen aineopinnot 30 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
Tilintarkastus 1 6 op
Tilintarkastus 2 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Laskentatoimen aineopinnot toteutetaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yksittäiset opintojaksot

  • Kansainvälinen laskentatoimi 6 op