Laskentatoimen ja verotuksen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan.

Kohderyhmä Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Laskentatoimen perusteet 6 op
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot 30 op monimuoto-opintoina

Kuvaus Laskentatoimen ja verotuksen aineopintokokonaisuus muodostuu kauppatieteiden tai oikeustieteiden vahvistetun opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista ja syventää perusopintojen teemoja.

Opintojaksot

Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
Tilintarkastus 1 6 op
Yhtiöoikeus 5 op
Sopimusoikeus 5 op
Työoikeus 5 op (sis. lähiopetusta, ei voi suorittaa etätenttinä)
Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op (sis. lähiopetusta)
Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op (sis. lähiopetusta)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina.

Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot toteutetaan niin, että opiskelija voi opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Osa opintojaksoista on lähiopetusta ja näissä opinnoissa tentit on mahdollista suorittaa etätentteinä.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat lähiopetusjaksojen tentit.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Edeltävät opinnot Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot