Miten rahoitan opinnot?

Opiskelu Avoimessa yliopistossa on yleensä omaehtoista sivutoimista opiskelua, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin. Avoimen yliopiston opintoihin on kuitenkin mahdollista hyödyntää eri tahojen tarjoamia rahoitusmalleja.

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Avoimeen yliopisto-opiskeluun on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea. Tuen myöntämisen ehtoina on muun muassa vähintään kahdeksan vuoden työhistoria, opintovapaa sekä vähintään vuoden kestänyt työsuhde nykyiseen työnantajaan. Aikuiskoulutustukeen oikeuttavaa koulutusta on avoimessa yliopistossa suoritettavat tutkinnon osat, kuten esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot koulutuksen alasta riippumatta. 

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää myös yksittäisten avoimen yliopiston kurssien suorittamiseen, jos opinnot ovat hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Opintojen ammatillisuutta voi kuvata hakemuksessa. Hakemukseen voi liittää myös työnantajan lausunnon opintojen ammatillisuudesta. Työllisyysrahaston myöntämään aikuiskoulutusrahaan on tulossa muutoksia 1.8 alkaen. Lue lisää tuen muutoksista Työllisyysrahaston sivuilta

Jos suunnittelet opintoja avoimessa yliopistossa opintovapaasi aikana ja haet Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea, toimi seuraavasti:

  • Tutustu opetustarjontaamme työllisyysrahaston ohjeiden lisäksi.
  • Ilmoittauduttuasi avoimeen yliopistoon toimitamme sinulle hakemukseen liitettävän opiskelutodistuksen opinto-oikeudesta. Tulevan lakiuudistuksen mukaan voit hakea tukea aikaisintaan neljä kuukautta ennen opintojen alkua ja kuusi kuukautta takautuvasti.
  • Voit ottaa myös yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan/koulutussihteeriin opintojen suunnittelua ja ilmoittautumista varten, katso  yhteystiedot.

Tutustu avoimen yliopiston opintomaksuihin.