KOVAT - Kansainvälisen osaajan valmennus työhön

Hankkeen tavoitteena on yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä toteutettavien pilottien kautta etsiä ratkaisuja kv-osaajien työllistymisen ja yritysten osaavan työvoiman saatavuuden ongelmiin.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.12.2020
 

Miten yrityksesi hyötyy KOVATista?

Onko sinulla ulkomaalainen työntekijä tai harjoittelija, jonka osaamista, kielitaitoa tai työelämätaitoja haluaisit kehittää? Haluatko varmistaa, että kv-osaaja sitoutuu yritykseesi? Lue miten KOVAT voi auttaa täältä ja vastaa kyselyymme. Osallistumalla kyselyymme annat arvokasta tietoa yrityksesi kokemuksista ja tarpeista kansainvälisten osaajien valmennuksesta työhön.

Hankkeen toiminta

Hanke kehittää ja tuottaa korkeakoulutetuille kv-osaajille ohjaus-, koulutus- ja valmennuspalveluja, joissa on huomioitu kohderyhmän erityistarpeet yhdistettynä maakunnassa havaittuihin osaamistarpeisiin. Hanke toteuttaa kaksi toimenpidekokonaisuutta, joissa pilotoidaan ja kehitetään kv-osaajien työelämään suuntaavaa valmennusta ja koulutusta.

1. Kv-osaajat yrityksiin -taitovalmennus keskittyy kehittämään kv-osaajia työllistävien yritysten tarpeeseen perustuvaa valmennusta ja koulutusta sekä tukemaan kv-osaajien työllistymistä yrityksissä. Kokeilut tapahtuvat yrityksissä, joihin kv-osaajat sijoittuvat. Valmennuksen sisältö perustuu yrityksen määrittelemiin osaamistarpeisiin. Valmennuksella ja koulutuksella voidaan kehittää esimerkiksi osaamisen tunnistamista, kielitaitoa ja ammatillisia valmiuksia (substanssiosaaminen, yleiset työelämävalmiudet).   

2. Kv-osaajien palvelupolut, työllistymisen ja uraohjauksen kehittäminen tukee kv-osaajien siirtymää työelämään. Se kohdistuu sekä korkeakoulutettuihin työttömiin maahanmuuttajiin että korkeakoulujen kv-opiskelijoihin. Toimintakokonaisuudessa kokeillaan kv-osaajien osaamisen tunnistamisen menetelmiä, oman osaamisen täydentämisen ja sen markkinoinnin tapoja sekä kielen oppimisen menetelmiä. Kokonaisuus keskittyy erityisesti osallistavien, ryhmämuotoisten ohjaus- ja koulutuspalvelujen kehittämiseen. Toiminnot kohdistuvat toimialoille ja tehtäviin, joilla maakunnan työvoiman tarve on suurin.

Uudet toiminnot ja yhteistyön tiivistyminen edesauttavat sitoutuneen ja korkeasti koulutetun työvoiman jäämistä maakuntaan. Tämä tukee alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kokeiluilla valmistaudutaan tuottamaan uudentyyppistä, nopeaa muuntokoulutusta ja työvoimakoulutuksia korkeasti koulutetuille kohderyhmille.

Kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat TEM:n määritelmän mukaiset korkeakoulutetut kv-osaajat eli korkeakouluteut maahanmuuttajataustaiset työnhakijat, paluumuuttajat sekä korkeakouluissa opiskelevat kansainväliset opiskelijat ja tutkijat.  Itä-Suomen yliopiston kansainväliset opiskelijat opiskelevat pääasiassa englanninkielisissä maisteri- tai tohtoriohjelmissa. Karelia-ammattikorkeakoulussa kansainväliset opiskelijat opiskelevat International Business –linjalla sekä räätälöidysti suomenkielisissä koulutusohjelmissa.

Välillinen kohderyhmä on Pohjois-Karjalassa toimivat yritykset, jotka hakevat kasvua kansainvälistymisestä ja tarvitsevat kv-osaajia. Hankkeeseen on sitoutunut joukko yrityksiä, joissa pilottikokeilut toteutetaan.

Kehittäjäverkosto

Hankkeessa Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu kehittävät ensimmäistä kertaa yhdessä kv-osaajien työelämään valmentavaa koulutusta ja työelämään suuntaavia palveluja. Korkeakouluihin syntyy uusia, yritysten ja kv-osaajien tarpeet huomioivia käytäntöjä sekä ohjaus- ja koulutuspalveluja, joilla tuetaan työllistymistä ja siirtymiä työelämään ja alueen yrityksiin.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan kehittäjäverkostossa, joka samalla kehittää yhteisiä toimintatapoja kv-osaajien ja työpaikkojen yhteen saattamiseksi. Kehittäjäverkostoon kuuluvat UEF, Karelia-ammattikorkeakoulu, ELY, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Josek, Keti, Joensuun kaupunki ja alueen kv-osaajia työllistävät yritykset.

Yhteistyö

KOVAT tekee läheistä yhteistyötä SIMHE-Karelia hankkeen kanssa.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä yrityskoordinaattoreihimme!

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

HANKEHENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö, työelämävalmentaja
Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

Projektisihteeri
Senni Pykäläinen
senni.pykalainen@uef.fi
050 597 3936

Asiantuntijat

Yrityskoordinaattori, UEF
Irina Tere
irina.tere@uef.fi
050 409 5548

Yrityskoordinaattori, Karelia
Sini-Tuuli Saaristo
sini-tuuli.saaristo@karelia.fi
050 452 3414

Projektiasiantuntija
Kirsi Autio
kirsi.autio@karelia.fi
050 467 9219

Suomen kielen kouluttaja
Virpi Moilanen
virpi.moilanen@uef.fi
050 5761301

Suomen kielen kouluttaja
Kaisa Juvonen
kaisa.juvonen@uef.fi
050 551 5464

 

 

LATAA

Lataa työpaikan tulostettava pikaopas, johon kokosimme tärkeimmät vinkit suomen kielen käyttöön.

 

 

KOVAT MEDIASSA

Kansainvälisistä korkeakoulutetuista valmennetaan yrityksille osaajia 

Arkisuomella osaksi työporukkaa

Opeta suomea! Vinkkejä suomen kielen oppimisen tukemiseen työpaikalla

KOVAT selvitti Pohjois-Karjalan kansainvälisten osaajien kieli- ja työelämäosaamisen tarpeita