Kasvatustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella useita kasvatustieteellisiä oppiaineita. Kasvatustieteelliset opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnot tarjoavat perusvalmiuksia koulutukseen, suunnitteluun, hallintoon ja arviointiin sekä henkilöstötyöhön. Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustaan, sen yhteiskunnalliseen tehtävään, erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa sekä keskeisiin oppimisen vaikeuksiin. Varhaiskasvatukseen suuntautuneet perusopinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Monitieteisen opetushallinnon perusopintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opinnot sopivat opetus- ja koulutustehtävissä toimiville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, alalle aikoville ja kaikille teemasta kiinnostuneille.

Uutta syksyllä 2020:
- erityisesti opettajille suunnattu Mediakasvatuksen monitieteinen ja monimuotoinen opintokokonaisuus, mikä avaa digitalisoituvan maailman ajankohtaisia ilmiöitä, uhkia ja mahdollisuuksia sekä näiden hyödyntämistä mediataitojen opetuksessa.
- opettajille tulee tarjolle myös Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka 25 op verkko-opinnot, joiden avulla pääsee kehittämään pedagogisia valmiuksia soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen
- molempiin kokonaisuuksiin on 10 opiskelijan kiintiö ja rajattu ilmoittautumisaika syksyllä

Tiedote Itä-Suomen yliopiston luokanopettajakoulutukseen hakeutuville

Opetustarjonta

Erityispedagogiikka

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Mediakasvatus: perusopinnot 25 op (monimuoto-opinnot)

Opetushallinto: perusopinnot 25 op (monimuoto-opinnot)

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka: perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)

Varhaiskasvatus: perusopinnot 25 op (monimuoto-opetus)

Opiskelu

Opinnot on integroitu yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opetukseen aikatauluja myöten mutta ne voi siitä huolimatta suorittaa monimuoto-opintoina eli yhdistellen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Monimuoto-opetuksen tukena käytetään verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä (http://moodle.aducate.fi ja http://moodle.uef.fi) joka toimii myös verkkokurssien suorituspaikkana.

Opetuksen ja opiskelun tuen järjestelmästä WebOodista (https://weboodi.uef.fi) löytyvät opinto-oppaat. Järjestelmää käytetään mm. tentteihin ja opetukseen ilmoittautumisessa ja omien opintosuoritusten selaamisessa. Voit tutustua oppaisiin ja opintojen aikatauluihin WebOodissa:

  • Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2020-21

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Avoimen yliopiston henkilökunta järjestää infotilaisuuksia kampuksilla ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä myös verkon välityksellä. Lisäksi saat opintoihin tukea ja apua opinto-ohjaajilta. Sähköiset järjestelmät (WebOodi, Moodle, s-posti, kirjaston e-aineistot) helpottavat opintojen suunnittelua ja käytännön työskentelyä. WebOodissa voit mm. ilmoittautua tentteihin ja tarkistaa opintosuorituksia ja -oikeuksia.

Avoimen yliopiston kasvatusalan opiskelijoille ja ko. opinnoista kiinnostuneille on perustettu suljettu facebook-ryhmä jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista.

Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voivat myös avata sinulle tien yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voit hakea avoimen väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, useimmiten ilman valintakoetta. Kasvatusalalla väylämahdollisuus on kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan, varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen ja uusimpana erityisopettajan koulutukseen.

Tutustu väylään ja valintakriteereihin.

Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon  - otathan yhteyttä!

Ota yhteyttä

Sari Hakkarainen
No image.
Role
Suunnittelija
Email
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-number
+358504668554
Direct number
+358294457048
Room info
Joensuu, Aurora 237

Eija Viiliäinen
No image.
Role
Koulutussihteeri
Email
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-number
+358504678371
Direct number
+358294457054
Room info
Joensuu, Aurora 220/8