Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op verkko-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.
Osaamistavoite

Tarvitsetko työssäsi väestön terveyden osaamista? Haluatko väestön terveyden asiantuntijaksi tai tutkijaksi? Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot antavat perustietoa väestön terveyden edistämisestä sekä valmiudet terveyden edistämisen tutkinto-opiskeluun.

Opintojaksot

Kansanterveystieteen perusteet 3 op
Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op
Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja –lait 3 op
Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op

Valinnaiset opintojaksot 12 op:  opetussuunnitelmassa määritelty valinnaisten opintojen tarjonta

Toteutus oppilaitoksessa Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksille järjestetään tarvittaessa omat etäjohdantoluennot.
Opettajat Opettajina toimivat Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön opettajat - ei lähiopetusvaihtoehtoa.
Yhteyshenkilö Koulutussihteeri Marjo Mustonen, marjo.mustonen@uef.fi, 029 445 7040 ja suunnittelija Timo Kemppainen, timo.kemppainen@uef.fi, 029 445 7012