Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 25-26 op -osaamiskokonaisuus yhteistyöoppilaitoksille

Sisältö

Kiinnostaako sote-muutos ja sen tuomat haasteet?
Tarvitsetko laaja-alaista tietoa terveyden edistämisen toimintakentästä ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä? 

Kehitä asiantuntijavalmiuksiasi kokoamalla omia tarpeitasi vastaava osaamiskokonaisuus.

Monitieteelliset opinnot koostuvat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston eri oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, jotka muodostavat osaamiskokonaisuuden. Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava.

Osaamistavoitteet

Osaamiskokonaisuuden suoritettuasi sinulle muodostuu kokonaiskuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajasta toimintakentästä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. 

Opit arvioimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtia ja haasteita sekä e-terveyden ja sosiaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhuollossa.

Valinnaisilla jaksoilla voit suuntautua itseäsi kiinnostaviin ja osaamistasi parhaiten täydentäviin aihealueisiin, joiden avulla eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää: kulttuuri, liikunta, ravitsemus, sosiaaliset tekijät, työ- ja kouluyhteisö, yhteiskunnan rakenteet.

Opintojaksot

Kaikille yhteiset opinnot

  • Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op (sisältyy ravitsemustieteen perusopintoihin)
  • Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op
  • Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 2-5 op (sisältyy hotoitieteen aineopintoihin)
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (sisältyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen  perusopintoihin)

Valinnaiset opintojaksot:

  • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op, lähiopetus (sisältyy sosiaalityön opintoihin)
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op, verkko-opinnot (sisältyy lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintoihin)
  • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op, verkko-opinnot (sisältyy gerontologina perusopintoihin)
  • Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op, verkko-opinnot (sisältyy terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintoihin)
  • Työikäisen terveys 5 op, verkko-opinnot (sisältyy lääketieteen perusteita -perusopintoihin)
  • Ravitsemus ja liikunta 4 op, verkko-opinnot (sisältyy ravitsemustieteen perusopintoihin)
Toteutus yhteistyöoppilaitoksessa

Osaamiskokonaisuuden tarjoamiseksi järjestämisoikeus tulee hakea kaikille yksittäisille opintojaksoille.

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena - pääosin verkkotyöskentelynä ja oppimistehtävinä.Yhteistyöoppilaitos voi ottaa tarjontaansa osan tai kaikki valinnaiset opintojaksot. Opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.  Yhteistyöoppilaitos järjestää tarvittaessa myös osaamiskokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tentin. Verkko-opetuksessa sekä opintojen suorittamisen tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opettajat

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston opettajat

Lisätietoja

suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 029 445 7041