Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Oppiminen ja opiskeleminen on aktiivista toimintaa. Aikuisen oppimisessa korostuvat vastuun ottaminen omasta oppimisestaan, aktiivisuus, tietoinen sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Parhaimmillaan opiskelu on mielekästä ja antoisaa. Joskus se voi myös tuntua vaativalta. Opiskelun ja oppimisen taitoja voi oppia ja niihin saa tukea. Älä jää oppimiseen liittyvien pulmien kanssa yksin, vaan hae rohkeasti tukea.

Opiskelun suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä aikuisopiskelijan arkeen liittyy paljon myös muita asioita, jotka vievät sekä aikaa että energiaa. Hyvällä suunnittelulla viet opintoja sujuvasti eteenpäin. Tavoitteet kannattaa kirjata konkreettisiksi suunnitelmiksi, jotta ideoista päästään tekemisen tasolle ja päämäärät selkiytyvät. Yksilöidyt, kirjatut suunnitelmat helpottavat myös opiskelun ja oppimisen seuraamista ja arvioimista.

HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun. HOPSin tekemisessä käytä apunasi HOPS-lomaketta (tulostettava). Tarkenna suunnitelmaa lukuvuosisuunnitelmalla, johon voit kirjata kaikki luennot, harjoitukset ja tentit. Huomioi myös verkko-opintojen vaatima aika. HOPSin tarkoituksena on siis aktivoida sinua pohtimaan omia henkilökohtaisia vahvuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi ja tavoitteitasi sekä ylipäätään oppimista ja opintoja. HOPS auttaa myös ymmärtämään opiskelun kokonaisuutena sekä parhaimmillaan motivoi ja sitouttaa opintoihin. HOPSissa voit peilata omia opiskelutoiveitasi ja -tarpeitasi koulutustarjontaan, jota kulloinkin on tarjolla.

Muista huomioida se, kuinka paljon kukin opintojakso vaatii aikaa eli millainen työmäärä sinulla on edessäsi. Yksi opintopiste vaatii noin 27 työtuntia. Saat tukea opiskelun suunnitteluun ja HOPSin tekemiseen Avoimen yliopiston henkilökunnalta ja opinto-ohjaajalta.