Historian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Historian tuntemusta määrittelee vanha sanonta ”ymmärtääksesi nykyisyyttä sinun täytyy tuntea menneisyys”. Opinnot antavat hyvät perustiedot sekä Suomen että maailmanhistorian keskeisimmistä tapahtumista. Perusopinnoissa opiskelija tutustuu myös historian tutkimusprosessiin ja erilaisiin aineistoihin sekä oppii arvioimaan lähdeaineistoja kriittisesti.

Opintojaksot

Orientaatio historiaan (5 op)
Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka (5 op)
Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle (5 op)
Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle (5 op)
Historia ajankohtaisena tieteenä (5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Historian perusopintoja opiskellaan monimuoto-opintoina. Opinnot suoritetaan kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta ja tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Opinnoissa on tuutorointia muutaman kerran lukuvuoden aikana, myös etäyhteys mahdollista.

Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan tai opintojaksoja tentitään.  

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim., ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat ja historian oppiaineen opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048