MANOT // HANKKEEN TULOKSET


HANKKEEN TULOKSET

MANOT-hankkeen kokeilut tarjoavat hyvän valikoiman toimivia menetelmiä nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä. Menetelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sitä, että maahanmuuttajat löytävät heille sopivat ja tarpeelliset palvelut, ja että kaikkia maahanmuuttajia ei ohjata samoihin palveluihin. MANOT-hankkeessa maahanmuuttajien nopean työllistymisen tueksi on valittu erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka tukevat ja täydentävät toinen toisiaan. Lähtökohtaisesti kaikissa kokeiluissa on ollut tavoitteena, että menetelmät suuntaavat kohti työelämää, tukevat maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta ja tarjoavat aidosti keinon päästä mukaan suomalaiseen työelämään.


Hankkeen välittömät tulokset liittyvät

  1. maahanmuuttajatyönhakijoiden keinoihin kontaktoida työnantajia ja tuoda esille omaa osaamistaan,
  2. monitoimijaisen palveluverkoston toiminnan kehittämiseen,
  3. palveluverkoston henkilöstön ohjaukseen liittyvän osaamisen kehittämiseen,
  4. uusien maahanmuuttajia aktivoivien toimintamallien kehittämiseen sekä
  5. työnantajien maahanmuuttajien rekrytointiin liittyvien tarpeiden kartoitukseen.


Lue lisää hankkeen tuloksista:

MANOT-hankkeen loppuraportti

Maahanmuuttajien nopean työllistymisen kehittämisfoorumin materiaali

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi