Filosofian yksittäiset opintojaksot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Opintojaksot soveltuvat johdatukseksi filosofian peruskysymyksiin.

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Ne soveltuvat hyvin myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Useisiin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tutkintorakenteisiin sisältyy yksi tai useampi filosofian yleisopintojakso.

Opintojaksot

Johdatus filosofiaan, kirjatentti, 2 op
Etiikka 1, kirjatentti, 2 op
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti, 2 op
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti, 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opintojaksot suoritetaan yhteistyöoppilaitoksessa kirjallisuustentteinä Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Opettaja

Avoimen yliopiston opettaja
Yhteyshenkilö Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 029 445 7035