Erityisopettajaksi avoimen yliopiston kautta 

Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman VAKAVA-koetta! Suorittamalla avoimessa yliopistossa erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot 60 op, voit hakea erityisopettaja-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Haku on kaksivaiheinen, jossa ensimmäinen vaihe muodostuu aiemmista yliopisto-opinnoista ja toinen vaihe opettajakoulutuksen yhteisestä soveltuvuuskokeesta. Voit hyödyntää avoimen yliopiston opintoja myös hakiessasi suoraan erityisopettajan maisterikoulutukseen jos sinulla on jo kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. 

Erityisopettajaopinnoista valmistuu monipuolisia, erittäin hyvin työllistyviä osaajia! Itä-Suomen yliopisto on maassamme keskeinen erityisopettajien kouluttaja. Vahvuutemme on tulevaisuuden työelämän tarpeet huomioon ottava monipuolinen koulutustarjonta, ja koulutuksen keskiössä ovat tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset. Erityisopettajien työllisyystilanne on erittäin hyvä. Erityisopettajan koulutuksessa opiskellaan kasvatustieteen kandidaatin (3 v) ja maisterin (2 v) tutkinto, pääaineena erityispedagogiikka. Jos hakijalla on jo aiempi kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja vaadittavat opintokokonaisuudet, hän voi hakea suoraan maisteriopintoihin (2 v). Erityisopettajan koulutuslinjan opinnot suorittanut on kelpoinen erityisopettajan tehtäviin ja usein suuntautuu esimerkiksi yläkoulun ja lukion erityisopettajaksi. Tutustu töissä.fi:stä valmistuneiden työllistymisen lukuihin. 

Avoimen yliopiston väylä erityispedagogiikan kandidaatti + maisterikoulutukseen

Ala Kasvatustiede, erityispedagogiikka
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Laajuus 60 opintopistettä
Opiskelijalukumäärä

5 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

Hinta 10-12 euroa / opintopiste

 

Erityispedagogiikan väyläopinnot muodostuvat

Suoritettuaan vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

Avoimen yliopiston väylässä hakevat kutsutaan samaan soveltuvuuskokeeseen kuin päävalinnassa hakevat. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella.

Haku tutkinto-opiskelijaksi on yhteishaussa keväällä 2021. Valintakriteerit julkaistaan lokakuussa 2020 ja löydät ne haeyliopistoon.fi -sivuilta.

Maisterihaku erityisopettajan koulutukseen

Ala Kasvatustiede, erityispedagogiikka
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Laajuus 60 opintopistettä
Opiskelijalukumäärä

maisterihaussa valitaan 5 opiskelijaa

Hinta 10-12 euroa / opintopiste

 

Maisterihaussa hakijalla on oltava suoritettuna kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja siihen sisältyen tai sen lisäksi: 
Hakijat saavat lisäpisteitä suoritetuista yliopistollisista erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista. Erityispedagogiikan opintokokonaisuuksien pisteytys (enintään 6 pistettä): 
  • Aineopintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosana (perus- ja aineopinnot yhteensä vähintään 60 op tai 35 ov) 4 pistettä 
  • Syventävä opintokokonaisuus tai laudatur -arvosana (vähintään 60 op tai 55 ov) 6 pistettä
Erityisopettajan koulutuksen maisterihaun valintamenettely on kaksivaiheinen. I vaihe on aineistokoe. II vaiheeseen, soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään 15 hakijaa aineistokokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen sekä lisäpisteiden (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 

Haku tutkinto-opiskelijaksi on yhteishaussa keväällä 2021. Valintakriteerit julkaistaan lokakuussa 2020 ja löydät ne haeyliopistoon.fi -sivuilta. 

Väylän opiskelija hyötyy!

  • Mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti Avoimessa yliopistossa vaikka työn ohessa. 
  • Mahdollisuus Avoimen yliopiston opinnoilla varmistua omasta alasta. 
  • Osa tutkinnosta suoritettuna jo valmiiksi Avoimessa yliopistossa. 
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta. 

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Erityispedagogiikan opinnot ovat suoritettavissa pääosin verkkovälitteisesti, ja niissä on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 – 12 euroa / opintopiste. Tutustu opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa. 

Lisätietoja 

Kasvatusalan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 050 466 8554 ja Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat.