Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op verkko-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Verkko-opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisen perusteisiin. Opintojakso toteutetaan todellisessa työpaikassa, jonka henkilöstölle/ työntekijäryhmälle (vähintään 5 henk.) tehdään työhyvinvointiselvitys sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tulokset käsitellään kehittämissyklin avulla ja siltä pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma työpaikan ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Suoritettavat mittaukset ovat pääsääntöisesti kyselyitä, mutta Työn monipiirteinen kuormittavuus -opintojaksolla työtä havainnoidaan/ videoidaan ja ko. työn tekijää haastatellaan. Opiskelija hankkii itse kohdetyöpaikan, joka voi olla oma tai perheenjäsenen työpaikka tai vaikka lähikauppa.

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso (4 op) soveltuu myös yksittäisinä opintojaksoina esimerkiksi ammatillisen tai muun osaamisen kehittämiseen.

Kohderyhmä

Opinnot sisältävät tietoa ergonomiasta ja työhyvinvoinnista, ja perehdyttävät konkreettisesti kehittämissykli -työkalun käyttöön. Opinnot soveltuvat kaikille omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille; erityisesti työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimivat henkilöt.

Opintojaksot

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
Työympäristö 4 op
Työyhteisö ja osaaminen 7 op
Yhteenveto 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet –opintojakso suoritetaan perusopintokokonaisuuden ensimmäisenä opintojaksona ja Yhteenveto-opintojakso viimeisenä. Muilta osin opintojen suoritusjärjestystä ei ole määritelty.
Yhteistyöoppilaitos vastaa siitä, että opintojen etenemiselle välttämätön tuutorointi järjestyy koko perusopintojen ajan. Lisäksi yhteistyöoppilaitos sopii tuutorin kanssa vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Paikallisen ryhmän tuutorilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä ergonomiasta vähintään perusopinnot. Avoimen yliopiston suunnittelija auttaa tuutorin hankinnassa.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi  p. 029 445 7041