UEF EMBA -yhteyshenkilöt
Kysy lisää!

Anna Hartikainen, THL 
040 774 1320

Pauli Kallio, PsT
050 465 2054

Annamari Lastunen, TtT
050 4412179

etunimi.sukunimi@uef.fi

Käyntiosoitteet:

Joensuu
Yliopistokatu 2 (Aurora)
80100 Joensuu

Kuopio
Savilahdentie 6 B (Tietoteknia)
70211 Kuopio

UEF EMBA

UEF EMBA -ohjelma vastaa tulevaisuuden liiketoiminnan ja muutosjohtamisen haasteisiin

Itä-Suomen yliopiston UEF Executive MBA -ohjelmassa on koulutettu johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita yli 20 vuoden ajan. Tule mukaan, koulutuksen käytyäsi saat käyttöösi arvostetun EMBA-nimikkeen.

UEF EMBA -ohjelma on suunniteltu eurooppalaisten EMBA-kriteerien mukaisesti. EMBA-ohjelmassa kehitetään johtamistaitoja ja vahvistetaan osaamista liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueilla. Vahvistamalla johtamisosaamista luodaan edellytyksiä yrityksen tai organisaation kannattavalle kasvulle ja kehittymiselle.

EMBA-ohjelman keskeisinä sisältöinä ovat mm. strateginen ajattelu, talouden, asiakkuuksien ja myynnin johtaminen, ymmärrys organisaatioiden dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja muutosjohtamisesta. Ohjelmassa on myös henkilökohtaista coachausta, joka tukee entistä paremmin johtajana kehittymistä.

UEF EMBA on moduulimuotoinen ohjelma, joka tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet työn ohessa monimuotoisina opintoina. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja asiantuntijaohjaus opintojen aikana selkeyttävät omia tavoitteita.

Ohjelman sisältö perustuu tutkittuun tietoon ja kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat. Yritysvierailut ja yrityscaset tukevat tiedon käytäntöön viemistä. Tärkeä osa oppimista ovat lähipäivät ja niissä käytävät keskustelut sekä koulutuksessa syntyvä verkosto. 

UEF EMBA -opintojen kokonaisuutta ohjaa ja valvoo Academic Board. Opintojen akateeminen johtaja on apulaisprofessori Anu Puusa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta.


UEF EMBA -opintoja voit suorittaa myös moduuleittain. Kysy myös räätälöityä johtamisen täydennyskoulutuspakettia.

Koulutukset:
 
UEF EMBA-kehittämistyössä käsiteltiin tuottavuutta ja sen kytkemistä talouden ja henkilöstön johtamiseen. Tämän työ oli runkona Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tuottavuusohjelmaan, jolla tehostettiin toimintaa 2 miljoonan euron verran.
Opiskelijoiden vaihteleva tausta on hedelmällistä ja antaa keskusteluille syvyyttä.
Hyödynnän opintoja oman työyksikön kehittämisessä. EMBA-todistus auttaa myös, jos hakee uusia työtehtäviä.