PD-PROJEKTITYÖT

A-H | I-K | L-M | N-P | R-Y | Z-Ö

A-H

Aalto-Setälä Riitta
Perehdyttäminen apteekkityöhön - Hämeenlinnan keskusapteekin perehdyttämisopas (tiivistelmä)

Ahonen Asta
Tietosuojaopas apteekeille

Ala-Fossi Niilo
Erityisryhmät apteekin asiakkaina (tiivistelmä)

Autio Seija
Apteekki ja  markkinointi - apteekin markkinointikeinojen huomioarvotutkimus Oulun II apteekissa (johdanto)

Auvinen Helena
Lapinjärven apteekin palvelukonseptit: Vanhusten lääkehuollon kehittäminen Lapinjärven kunnassa(tiivistelmä)

Elfving Anja
Palvelujen hinnoittelu

Enäkoski Marianne, Pohjaranta Minna
APTEEKKARIN AJANKÄYTTÖ -Rooliteoreettinen lähestymistapa

Hakuli Terhi
Savuton verkosto – terveydenhuollon yhteistyömalli

Halko Sari
Johtamiskoulutus proviisoreiden perusopetuksessa

Hannula-Törrönen Jaana
Perusvoiteiden käyttö kuivan ja atooppisen ihon hoidossa

Harjunen Päivi
Markkinointisuunnitelma - apteekin markkinoinnin työkalu

Hartikainen Pirjo
Toimipaikkakoulutus apteekeissa -kyselytutkimus

Heikkilä & Lekander
Lääkeaineiden yhteisvaikutukset; Interaktio-ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa  ja Kuusankosken I apteekissa

Heikkinen Lea
Pakkausselosteet - hyötyä ja hämmennystä

Heikkinen Minna
Aslak® -kuntoutuksen vaikutus farmaseuttien työkykyyn ja työhyvinvointiin - kokemuksia Aslak®kuntoutuksesta Siilinjärven kunnonpaikassa

Henell Ulla
Millä perusteella asiakas valitsee apteekin - tutkimus Lahden apteekeissa (tiivistelmä)

Henriksson Petteri
Tuottavuus ja tehokkuus apteekin toiminnassa (tiivistelmä)

Hokkanen Anne
Proviisori apteekissa – työnkuva, työviihtyvyys ja työmotivaation lähteet -kyselytutkimus (tiivistelmä)

Holma-Lahti Briitta
Strateginen maineenhallinta, osaavan farmaseuttisen työvoiman saannin tae tulevaisuudessa?

Huhtakangas Eija
Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta

Huttula Birgitta
CLD potilaiden lääkkeen valmistus apteekeissa

Huttunen Kaisa
Potilasturvallisuutta kehittämässä: e-resepti ja sosterin alueen apteekkien ja perusterveydenhuollon välinen yhteistyö

Huttunen Katariina (tiivistelmä)
Verkkoapteekki - lääkeneuvonta ja ostokäyttäytyminen asiakkaan näkökulmasta

Hyttinen Eeva-Liisa
TYKY -toiminta apteekissa. Liikunta ja työyhteisöhanke Mikkelin I apteekissa (2003)

Hytönen Meeri
Apteekkialan lehtikirjoittelu paikallismedioissa 4/2005 – 3/2009

Hyykky Tarja ja Suhonen Eija
Verenpainepotilaan lääkehoito. Koulutuspaketti apteekkihenkilöstölle (2003)

Hyyryläinen Raili
Laatua lääkkeenvalmistukseen apteekissa (johdanto)

Hämäläinen Tuija
Johtoryhmätoiminta suomalaisissa apteekeissa

I-K

Ikonen Anu
Ikääntyvien ravitsemusneuvonta Kouvolassa

Ikäheimo Tiina
Itsehoitoneuvonnan koulutushanke Lappeenrannan (II) Uudessa apteekissa

Isokangas Arja
Toimipaikkakoulutuksen kehittäminen – keino työmotivaation ylläpitämiseen ja työuupumuksen ehkäisyyn (2001)

Jaanson Minna
Emättimen hiivatulehdusasiakkaan saama neuvonta ja apu sekä toimipaikkakoulutuksen vaikutus neuvonnan laatuun (tiivistelmä)

Jalonen Helena (johdanto)
KANNATTAVA APTEEKKI - Talouden, markkinoinnin ja myyntityön opas apteekkilaisille

Janhunen Vuokko
Tiimityöskentely apteekissa (tiivistelmä)

Jussila Juha
Yrittäjätulo ja rekrytointi pienissä apteekeissa

Kahilainen Liisa
Apteekin ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen Pihtiputaalla

Kainulainen Päivi
Tyky -toiminta työelämän kehittäjänä. Työkykyä ylläpitävä toiminta Sotkamon apteekissa (tiivistelmä)

Kaitila Raija
Asiakaslähtöinen palvelutarjonta Myllypuron apteekissa

Kari Eija
Lääkeneuvonta apteekissani. Kysely apteekkihenkilöstölle syksyllä 2000

Karjalainen Arja
Kvalitatiivinen markkinointitutkimus apteekin asiakaslehdestä (tiivistelmä)

Karvinen Eija
Arvot ja toimintatavat apteekin yrityskulttuurin ilmentäjinä

Kaukonen Pekka
Apteekin ja terveyskeskuksen välisen yhteistyön kehittäminen - Loviisa Kruunu-Apteekki ja Loviisan seudun terveyskeskus

Kervinen Ritva
Työpaikkakohtainen koulutusopas oppisopimuskoulutettaville lääketyöntekijöille (johdanto)

Keskiaho Katja
YTA-ketjun jäsenapteekkien yhteisen tulosmittariston suunnittelu

Kivijärvi Teemu
Työhyvinvointi ja työn imu apteekeissa

Koistinen Jukka
Näkemyksiä lääkeneuvonnasta Yliopiston Apteekissa - Kysely Yliopiston Apteekin farmaseuteille kesällä 2002

Koistinen Marja-Leena
Toiminnan kehittäminen laadunhallintajärjestelmän avulla (tiivistelmä)

Koivula Raili
Elinikäinen oppiminen – koulutussuunnitelmat Raahen I apteekin henkilöstölle (tiivistelmä)

Koivu-Mutka Päivi
Asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä apteekin terveyspalveluista

Kolonen Artturi
Lääkevalmisteiden koneellinen annosjakelu - Hinnoittelun haasteet, tulevaisuuden mahdollisuudet

Korhonen Kristiina
Odotuksia ja kokemuksia apteekkifarmasian erikoistumisopinnoista 

Kröger Petri
Verkkoapteekki - Apteekin palvelustrategian laajennus

Kumpusalo-Vauhkonen Anne
Kipu metabolisessa oireyhtymässä

Kärkelä Tuija
Vuosina 2002 - 2006 toimeenpantujen lakimuutosten vaikutus sydän- ja verisuonisairauksiin käytettävien lääkkeiden myyntiin

Käsnänen Kai
Työympäristön muutoksen vaikutus farmaseuttisen henkilöstön työtehoon ja työnkuvaan

L-M

Laaksonen Pirkko
Diabetes ja dehko apteekin toimipaikkakoulutuksena

Laitinen Helena
Annosjakelu apteekin palveluna – toiminta Enon apteekissa (tiivistelmä)

Laitinen Sakari
Sisäisen markkinoinnin sujuvuus Kajaanin I apteekissa (tiivistelmä)

Lammi Ulla
Proviisorista apteekkariksi - uramuutoksen kokeminen  

Lehmuskero Heikki
Proviisorien reseptinuusimisoikeus

Lehtonen Marja
Apteekin palvelukuvan kartoittaminen ja kehittäminen asiakaskyselyä avuksi käyttäen Keuruun I apteekissa (tiivistelmä)

Loponen Merja
Farmaseuttien alalta poistuminen

Luoma Tarja
Laatua asiakaspalveluun  - asiakastyytyväisyystutkimus Jämsänkosken apteekissa (johdanto)

Lyly Petra
Kokemuksia apteekin astmapalvelusta ja sen asiakkaalle tarjoamasta hyödystä

Maijanen Sari
Suoritus- ja tulosperusteisen palkitsemisen mittarit

Markkanen Mervi
Apteekkien aukiolo - Nokialaisten kuluttajien mielipiteitä apteekkien aukiolosta

Martikainen Pirkko
Apteekin farmaseuttisen henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma

Martinsen Anja-Riitta
Palkitsemisestako työn imua apteekkeihin?

Mikkonen Marja
Farmaseuttista asiantuntijapalvelua vanhusten palvelukodin lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseen

Mitrunen Sinikka
Varastonvalvontaohjelma apteekissa – käyttöönotto ja vaikutus materiaalitoimintoihin

Mujunen Sari (tiivistelmä)
Apteekkien farmaseuttisen henkiöstön täydennyskoulutustarpeet 

Muotka Inkeri
Farmaseuttien toimipaikka- ja täydennyskoulutus Yliopiston apteekissa (tiivistelmä)

Myllymäki Tuija
Palkitseminen ja kannustaminen apteekissa

Mähönen Martti
Eräiden kehitysvaihtoehtojen vaikutus apteekkien talouteen

Määttä Elsi
Hoitoon sitoutumista arvioiva mittari lääkehoidon kokonaisarvioinnin työkalunaikääntyvillä pitkäaikaissairailla (tiivistelmä)

N-P

Nenonen Seija
Työturvallisuus apteekissa. Vuorovaikutustilanteiden hoitoa, turvallisuudesta huolehtimista ja virheiden ennaltaehkäisyä (tiivistelmä)

Niskanen Tarja & Häkkinen Lasse-Pekka
Lääkevalmistus suomalaisissa apteekeissa

Nissilä Anu
Uutta ammattitaitoa farmasian alalle - Miten muuntokoulutettujen farmaseuttien ammattitaitoa hyödynnetään?

Nousiainen Eija
Asiakasnäkökulma lääkeneuvonnan kehittämiseen Liperin apteekissa (tiivistelmä)

Nurkka Eija
Apteekin ja terveyskeskuksen palvelusopimuksen kehittäminen: toimipaikkakoulusta henkilöstölle (tiivistelmä)

Nykänen Minna
Turvallista lääkehoitoa hoitokodille - Lääkehoitosuunnitelman laatiminen moniammatillisesti

Nyyssönen Anri
"SÄÄSTÄ LÄÄKEMENOISSA" Taloudellisen lääkeostamisen opas apteekin asiakkaalle

Närhi Ulla
Farmaseuttisen hoidon sovellutus apteekissa: ASTMA –TOM

Ojala Eija
Kotipalveluhenkilöstö vanhusten lääkehoidon toteuttajana Kuopion kaupungissa 

Ojanperä Sisko
Asiakastyytyväisyystutkimus ja kehityskeskustelut apuna lääkeneuvonnan kehittämisessä

Pekonen Sinikka
Reseptin toimittamisprosessin kehittäminen (tiivistelmä)

Pelkonen Päivi
Mikrobilääkkeiden haittavaikutukset – ilmaantuvuus ja riskitekijät

Pellas Kristiina
Apteekissa myytävien valmisteiden lailliset markkinointiväitteet

Penttilä Leena
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkykyjohtaminen apteekeissa 

Pietiläinen Merja
Yhteistyön mahdollisuudet apteekin, terveyskeskuksen ja vanhusten palvelutalon välillä (tiivistelmä)

Pinomaa Katriina
Apteekin toimintastrategia ja sen suhde alalle annettuihin eettisiin ohjeisiin

Pohjalainen Ritva & Pulkkinen Ritva
Apteekkifarmaseuttien ja -proviisorien ammattikokemukset. Kyselytutkimus pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomen alueella (tiivistelmä)

Poikala Merja
Apteekin ja palvelukotien välisen yhteistyön kehittäminen (tiivistelmä)

Puhakka Jutta
Kyselytutkimus apteekkien luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille apteekkikohtaisen erän jaosta vuonna 2011

Puurunen Kirsi
DEMENTIA Opiskelupaketti apteekkihenkilöstölle

Puurunen Terttu
Asiakaslähtöisyys apteekin tilojen suunnittelussa. Pudasjärven apteekin asiakastilojen arviointi ja suunnittelu asiakaskyselyn pohjalta 

Pääkkönen Helena
Itsehoitoprojekti Tornion I apteekissa (tiivistelmä) 

R-Y

Rehnberg Harri
"www.apteekki.fi"  Apteekin kotisivujen suunnittelu

Reinikainen Anna-Riitta
Esimiestaidot - perusta hyvälle johtamiselle apteekissa apteekkareiden näkemyksiä ja kokemuksia hyvästä johtamisesta apteekissa

Reinikainen Leena
Asiakkaiden maksuhalukkuus apteekkien yhteydessä toimivien terveyspalveluyritysten tarjoamista sairaanhoitajan palveluista

Reinikainen Riitta
Hyvinvointia työyhteisöön – Rautavaaran apteekin kehittämishanke (tiivistelmä)

Risto Leena
Opetusapteekkiharjoittelun kehittäminen Kuopion yliopistossa: WebCT:n käyttö opetusapteekkiharjoitteluajan ryhmätyössä (tiivistelmä)

Rytkönen Helena
Apteekkareiden ja apteekkihenkilöstön arvoja ja asenteita. Kyselytutkimus keskisuomalaisissa apteekeissa 1998

Räty Markku
ATK-varastonvalvonnan vaikutukset lääkkeiden toimitusvarmuuteen ja reseptilääkevarastoon

Saarinen Soili
Apteekin avainprosessien mittareiden määrittäminen ja testaaminen

Sanisalo Eija
Apteekkisopimusasiakkaiden palvelutarpeet apteekin näkökulmasta

Savela Eeva
Pilottitutkimus laadullisten tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta alueellisen täydennyskoulutuksen arviointiin

Savolainen Pekka
ATK ja apteekin tilaustoiminta, linkki tukkuliikkeisiin (tiivistelmä)   

Savolainen Ulla-Riitta
Tietotippa -informaatiotietokannan käyttöönottokokeilu Leppävirran apteekissa

Savonen Eija  
Palveluiden ongelmatilanteet ja niiden hallinta (tiivistelmä)

Sieppi Mervi
Farmasian alan muuntokoulutus - opiskelijoiden odotuksia ja kokemuksiaopetusapteekkiharjoittelun toiminnallisesta laadusta (tiivistelmä)

Siira Anna-Riitta
Internet -apteekit USA:ssa (2002)

Sipola Pirjo
Tietotekniikan hyödyntäminen apteekin toiminnoissa. Kehitysprojekti Keminmaan apteekissa

Skutnabb Marja-Liisa
Asiakaskysely ja focus group -menetelmä apteekin asiakaspalvelun arvioinnissa (tiivistelmä)

Snellman Pia
Henkilöstölähtöinen ihonhoidon kehittämisprojekti - viitekehyksenä kehittävä työntutkimus (tiivistelmä)

Sormunen Harri
Lääketehtaiden apteekkiin kohdistama kirjallinen mainonta ja tiedottaminen

Suvela Suvi
Johdatus ammattietiikkaan apteekissa työskenteleville 

Svala-Rimo Raija
Tiimijohtaminen ja tiimit apteekin laatutyön välineenä (tiivistelmä)   

Säisä Lea
Miten farmaseuttinen ammattitaito näkyy apteekin asiakaspalvelussa  

Tikkanen Tarja  
Osaamisen kehittäminen apteekissa. Henkilöstön kehittymissuunnitelman laadinta ja toteutus Lapinlahden apteekissa

Tillanen Jaana
Ympäristö apteekissa – askeleita apteekin ympäristöohjelmaksi

Tuomaala Kaisa
Koneellisen annosjakelupalvelun aloitus apteekissa ja palvelutalossa

Tuovinen Laura
Vieroitusohjaajien kokemuksia Apteekin yksilöllisen tupakanvieroituspalvelun tarjoamisesta

Ulvi Merja
Reseptilääkkeen toimittamiseen liittyvät työprosessien kustannukset apteekissa ja 10 myydyimmän reseptilääkeaineen kate ennen ja jälkeen viitehintajärjestelmän käyttöönoton (tiivistemä)

Uusitalo-Kovanen Elina
Varfariinipotilaan hoitopolku ja sen kehittäminen perusterveydenhuollossa

Vihavainen Kirsi
Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, analyysi - odotukset ja hyöty (tiivistelmä)

Vänni Bertta
Annosjakelu Hämeenkyrön apteekissa  

Wallenius Sirpa
Mitä ohjeita ja miten itsehoito- ja reseptilääkkeistä halutaan apteekin henkilökunnalta (tiivistelmä)

Ylihakola Marja (nykyinen Saarelainen)
"Joka askel arjessa" - kokemuksia apteekinvaihdosprosesseista (tiivistelmä)

Z-Ö

Åkerman Satu
Farmaseuttien työpaikan valintaan ja vaihtamiseen vaikuttavat tekijät