Back

Maksuttomia preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opintoja 1.12.2019-31.7.2020

Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opintojen opiskelua kokeillaan myös Itä-Suomen yliopiston kansainvälisessä ENhANCE-hankkeessa (Erasmus +). Tähän kokeiluun (pilottiin) otetaan mukaan 10 avoimen yliopiston opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu kansainvälisessä OOT-oppimisympäristössä (open online tool -Moodle), jota hallinnoi Italiassa CNR-ITD. Tässä pilotissa testataan uuden verkkoympäristön toimivuutta.

Tässä pilotissa opiskelija voi suorittaa maksutta Itä-Suomen Yliopiston Avoimessa yliopistossa verkko-opintoina 30 opintopisteen laajuisista yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoista 27 opintopistettä (7 opintojaksoa). Opetuskieli on suomi ja oppimistehtävät sekä tentit palautetaan suomen kielellä. Opiskelija voi valita mitkä kaikista hankkeen puitteissa tarjolla olevista opintojaksoista hän suorittaa tässä maksuttomassa pilotissa opinto-oikeusaikanaan 1.12.2019 – 31.7.2020.

Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opintojaksoilla opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta.

ENhANCE-hankkeen maksuttoman pilotin opintojaksot:

Opiskelija voi suorittaa pilotin opinto-oikeusaikana 1.12.2019-31.7.2020 oman valintansa mukaisesti hankkeessa mukana olevia opintojaksoja, huomioiden opintojaksojen järjestämisajankohdat. ENhANCE-hankkeen maksuttomaan pilottiin sisältyvät seuraavat opintojaksot preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoista:

 1. Orientaatio yhteisö- ja perhehoitotyöhön 2 op, 1.-31.12.2019
 2. Yhteisön terveyden edistäminen 5 op, joulukuu 2019-tammikuu 2020
 3. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op, tammi-kesäkuu 2020
 4. Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, joulukuu 2019-heinäkuu 2020
 5. Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op, 14.1.-11.3.2020
 6. Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op, kevät 2020
 7. Yhteisö- ja perhehoitotyön asiantuntijuus 3 op, kevät 2020

Aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Maksuttoman pilotin opintojaksot suoritetaan ENhANCE-hankkeen OOT-oppimisympäristössä. Maksuttomaan pilottiin eivät sisälly kaikki Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opintokokonaisuuden (30 op) opintojaksot.

Ilmoittautuneille järjestetään verkkovälitteinen infotilaisuus pilotissa opiskelusta 20.11.2019 klo 16.30-17.30. Infotilaisuus järjestetään tietokoneen välityksellä eikä se vaadi matkustusta Kuopion kampukselle. 

Maksuttomaan pilottiin otetaan mukaan 10 avoimen yliopiston opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on avoinna 17.11.2019 saakka tai kunnes 10 opiskelijan kiintiö on täynnä. Ilmoittaudu opintoihin: Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö. Ilmoittautuminen on sitova. Lisätietoja opinnoista saat koulutussihteeri Tuula Tanskaselta, tuula.tanskanen@uef.fi.

 

Pilotin päätyttyä (31.7.2020 jälkeen) opiskelija voi suorittaa preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opintokokonaisuudesta (30 op) puuttuvat opintojaksot Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa. Tällöin opiskelija ilmoittautuu ja maksaa opintomaksun puuttuville jaksoille, jolloin opiskelu tapahtuu avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Koko yhteisö- ja perhehoitotyön opintokokonaisuuden laajuus on 30 op ja se koostuu 8 opintojaksosta. 

Suoritetuista opinnoista on mahdollista saada opintosuoritusote. Jos suoritat yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot 30 op kokonaisuudessaan, voit hakea opinnoista erillisen todistuksen.

Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot 30 op ovat kokonaisuudessaan sisällöltään seuraavat:

 1. Orientaatio yhteisö- ja perhehoitotyöhön 2 op
 2. Yhteisön terveyden edistäminen 5 op
 3. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op
 4. Terveyden edistämisen johtaminen 5 op
 5. Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op
 6. Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op
 7. Yhteisö- ja perhehoitotyön asiantuntijuus 3 op
 8. Viestintä ja vuorovaikutus 3 op TAI Kohtaa ja kuuntele - viestijänä työyhteisössä 3 op (ei sisälly maksuttomaan pilottiin)