Opetuksen aktivointi- ja kommunikointimahdollisuuksia

(päivitetty 9.4.2020)

 

Lisää opetuksen aktivoinnista Etäopetuksen tukituntien tallenteissa ja materiaaleissa.

 

Voit aktivoida osallistujia mm.

Moodlesta löytyy monenlaisia aktivoivia H5P-työkalun sovelluksia.