Kuopion kampus

Kuopion yliopistosäätiö

Säätiön tarkoituksena on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella suoritettavan tutkimuksen ja opetustoiminnan tukeminen ja edistäminen sekä yliopiston toiminnan tunnetuksi tekeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. jakaa apurahoja ja avustuksia yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tieteelliseen toimintaan ja opintoja varten.

Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Lahjoittajan toivomuksesta voidaan perustaa myös erillinen nimikko- tai muistorahasto.

Halutessasi ryhtyä yliopiston tukijaksi yliopistosäätiön kautta voit ottaa yhteyttä säätiön asiamieheen.

Antti ja Tyyne Soinisen Säätiö

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa suoritettavaa sydän- ja verisuonitautien hoitoa ja tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tieteelliseen toimintaan ja opintoja varten sekä tukee ja edistää muilla niitä vastaavilla vähäisillä tavoilla säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Helena Vuorenmiehen Säätiö

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea Savosta kotoisin olevien nuorten jatkokoulutuksessa olevien opinnoissa lahjakkuutta ja ahkeruutta osoittaneiden tutkijoiden työtä. Etusijalle asetetaan aineenvaihdunnan ja elintoimintojen säätelyn tutkimus.

Tarkoituksensa toteuttamista varten säätiö myöntää stipendejä ja apurahoja.