Takaisin

Yliopiston Vuoden viestijät palkittiin – tänä vuonna kunniamaininta myös markkinoinnista

Itä-Suomen yliopiston viestintä on valinnut Vuoden viestijän jokaisesta yliopiston tiedekunnasta nyt viidettä kertaa. Palkintojen lisäksi Vuoden viestijä -kunniamaininnat myönnettiin tänä vuonna kansain- ja kulttuurienvälisestä viestinnästä sekä ansiokkaasta markkinointiin liittyvästä työstä.

Vuoden viestijä -palkinto myönnetään tunnustukseksi merkittävästä työstä, jossa on ymmärretty viestintää ja markkinointia tai ponnisteltu erityisesti niiden hyväksi kuluneen vuoden aikana. Tittelillä ei ole ollut väliä, tärkeintä on ollut innostus viestintää kohtaan. Ensisijainen kriteeri on, että henkilö tai ryhmä on osoittanut ymmärtävänsä viestinnän merkityksen ja haluaa tehdä yliopiston toimintaa tunnetuksi viestinnän keinoin.

Torstaina pidetyssä palkitsemistilaisuudessa Vuoden viestijä -palkinnon filosofisesta tiedekunnasta sai erityispedagogiikan professori Eija Kärnä. Kärnä on jo vuosien ajan ottanut viestinnän erityisesti huomioon tutkimusta tehdessään. Hän tuo tutkimusviestinnän keinoin esiin paitsi tutkimustuloksiaan myös yliopiston kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eija Kärnä on monessa mukana, ja mediakin on oppinut tuntemaan hänet ikääntyneiden oppimisen asiantuntijana.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta palkittiin ympäristö- ja biotieteiden laitoksen pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorion puun pienpolttotiimi, vetäjänään dosentti Jarkko Tissari. Puun polton tutkimuksen tavoitteena on edistää teknologian kehittämistä, vähentää terveys- ja ilmastovaikutuksia sekä tuottaa aineistoa arviointeihin. Erityisesti KIUAS- ja SIMO-hankkeissa on tutkittu tulisijojen ja kiukaiden päästöjä. Samalla tutkimusaiheesta on kerrottu suurelle yleisölle menestyksekkäästi lukuisissa tapahtumissa. Suomalaisten rakastamaan saunomiseen on vaikeaa puuttua, mutta tiimin lähestymistapa aiheeseen on ollut helposti ymmärrettävä ja ohjeistava.

Terveystieteiden tiedekunnassa palkinnon sai FinFTD-tutkimusverkosto. Verkosto tiedottaa aktiivisesti ja monipuolisesti otsalohkodementiaan liittyvästä tutkimuksesta. Viestinnässä näkyy kiitettävästi myös nuorten tutkijoiden panos ja tutkimusryhmien välinen yhteistyö.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa palkinto myönnettiin professori Markku Tykkyläisen johtamalle geoinformatiikan tutkimusryhmälle. Tutkimusryhmä tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa kehittämällä innovatiivisia ja kustannustehokkaita analyysimalleja terveydenhuoltopalvelujen tueksi. Tutkijat ovat aktiivisesti viestineet tuloksista suurelle yleisölle ja sidosryhmille. Ryhmän johtajana Tykkyläinen on esimerkillisesti kannustanut nuoria tutkijoita viestinnässä, mikä on myös tuonut kansallista ja kansainvälistä medianäkyvyyttä.

Kunniamaininnat kansainvälisestä viestinnästä sekä markkinoinnista

Vuoden viestijä -kunniamaininnat saivat venäjän kielen ja kääntämisen verkkosivuprojekti sekä Tero Karjalainen ja sovelletun fysiikan laitos.

Kansain- ja kulttuurienvälisen viestinnän kunniamaininnan saivat yliopistonlehtori Vassili Bouilov sekä venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijat Ksenia Oksa, Alina Efimova, Olga Kuusela ja Tatiana Matekhina tunnustuksena erinomaisesta ja pyyteettömästä työstä yliopiston venäjänkielisten verkkosivujen hyväksi. Bouilovin aloitteesta käynnistetyn projektin tavoitteena oli tarjota opiskelijoille autenttinen käännöstehtävä ja samalla parantaa yliopiston verkkosivujen kieliasua ja tyyliä. Projekti valmistui aikataulussaan erinomaisin tuloksin.

Kunniamaininta markkinoinnin eteen tehdystä työstä myönnettiin sovelletun fysiikan laitokselle, jossa varajohtaja Tero Karjalaisella on merkittävä rooli markkinointityön edistäjänä. Laitoksella markkinoidaan koulutusta aktiivisesti ja omatoimisesti, ja toimenpiteissä kunnioitetaan Itä-Suomen yliopiston brändiä sekä huomioidaan keskitetysti toteutettavat markkinointitoimet. Markkinointi on otettu osaksi laitoksen vuosittaista toimintaa ja suunnittelua. Markkinointia tehdään sekä kotimaisille että kansainvälisille kohderyhmille. Yksikkö viestii toteutetuista kampanjoista muillekin Itä-Suomen yliopiston toimijoille ja toimii siten hyvänä esimerkkinä.


Vuoden viestijöitä Kuopion kampuksella: Hannah Rostalski (vas.), Tero Karjalainen, Stina Leskelä, Kasper Katisko, Eino Solje, Sampsa Väätäinen, Annakaisa Haapasalo, Heikki Lamberg, Jarkko Tissari ja Jani Leskinen.

Vuoden viestijöitä Joensuun kampuksella: Olga Kuusela (vas.), Vassili Bouilov, Eija Kärnä, Markku Tykkyläinen, Aapeli Leminen, Maija Toivakka, Antti Petteri Hiltunen ja Mikko Pyykönen.