Takaisin

Yliopisto valmistautuu uuteen tulossopimuskauteen

Vuonna 2019 Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin 146 tohtorintutkintoa, 1 651 ylempää korkeakoulututkintoa ja 1 367 alempaa korkeakoulututkintoa. Ylemmissä korkeakoulututkinnoissa saavutettiin yliopiston historian paras tulos. Myös yliopiston kansainvälisten julkaisujen määrä kasvoi aiemmista vuosista.

Yliopiston tulos oli 15,6 M€ ylijäämäinen, mikä on 6,8 prosenttia liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan, johon sisältyy korkeakoulujen valtionrahoitus, täydentävä rahoitus ja niitä vastaavat kulut, tulos oli noin 5,2 M€ alijäämäinen.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituneet nettotuotot olivat 5,4 milj. euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituneilla tuotoilla katettiin operatiivisen toiminnan alijäämä. Vuoden 2018 alusta lähtien myös sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu siten, että ne vaikuttavat yliopiston tulokseen. Realisoitumattomien nettotuottojen osuus yliopiston tuloksesta on 15,0 M€, eli ilman sijoitusten realisoitumatonta arvonnousua tulos olisi ollut lähellä nollaa.

– Vuoden 2019 lukujen valossa yliopiston toiminnallinen tulos on varsin hyvä ja talous vakaalla pohjalla, toteaa rehtori Jukka Mönkkönen.

Yliopisto valmistautuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toukokuussa 2020 käytäviin tulossopimuskauden 2021–2024 tulosneuvotteluihin, joissa selviää yliopiston kokonaisrahoitus tuleville vuosille.

– Neuvottelujen pohjana on yliopiston juuri uusittu strategia Tiedosta kestävä tulevaisuus. Strategiamme lähtökohtana on maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme ratkaisuja profiilialueillamme tieteidenvälisen tutkimuksen ja monialaisen koulutuksen avulla, Mönkkönen toteaa. Strategian toimenpideohjelmat valmistuvat kevään 2020 aikana.

Vuoden 2019 tilinpäätös oli Itä-Suomen yliopiston hallituksen käsittelyssä 31. maaliskuuta.  Yliopistokollegio käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25. toukokuuta.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori, p. 050 569 7560