Takaisin

Vuoden viestijät palkittiin jälleen - kunniamaininta myös ISYYlle

Itä-Suomen yliopiston viestintä on valinnut Vuoden viestijän jokaisesta yliopiston tiedekunnasta nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna palkittiin Vuoden viestijä -kunniamaininnalla myös Itä-Suomen ylioppilaskunnan ylioppilaskunta, joka on ottanut viestinnässään esimerkillisesti huomioon yliopiston kansainväliset opiskelijat.

Vuoden viestijä -palkinto myönnetään tunnustukseksi merkittävästä työstä, jossa on ymmärretty viestintää ja markkinointia tai ponnisteltu erityisesti niiden hyväksi kuluneen vuoden aikana. Tittelillä ei ole ollut väliä, tärkeintä on ollut innostus viestintää kohtaan. Ensisijainen kriteeri on, että henkilö tai ryhmä on osoittanut ymmärtävänsä viestinnän merkityksen ja haluaa tehdä yliopiston toimintaa tunnetuksi viestinnän keinoin.

Hannu Mustakallio ja Heli Siponen.

Maanantaina pidetyssä palkitsemistilaisuudessa filosofisesta tiedekunnasta Vuoden viestijä -palkinnon sai professori Hannu Mustakallio. Hän on jo vuosien ajan toiminut hyvässä yhteistyössä viestintäyksikön kanssa välittämällä aktiivisesti tietoa teologisen osaston tuoreista tutkimuksista ja tapahtumista. Etenkin joka toinen vuosi järjestettävien teologisten symposiumien viestintä on Mustakallion ansiosta hoidettu järjestelmällisesti ja täsmällisesti. Hannu Mustakallio ymmärtää viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa toimia niiden mukaan.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa palkinnon sai ympäristö- ja biotieteiden laitoksen apulaisprofessori Amit Bhatnagar. Hän haluaa viestiä aktiivisesti uudesta mikrolevätutkimuksestaan medialle sekä suurelle yleisölle. Positiivinen asenne vahvistaa kuvaa tutkijasta, joka arvostaa oman tutkimusryhmänsä työtä. Amit Bhatnagar osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja hän on myös Itä-Suomen yliopiston kansainvälisesti siteeratuimpia tutkijoita.

Amit Bhatnagar.

Elina Lämsä, Hanna Kauppinen, Johanna Timonen ja Riitta Ahonen.

Terveystieteiden tiedekunnassa palkinto myönnettiin professori Riitta Ahosen johtamalle tutkimusryhmälle, joka tutkii sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia. Tiedottamalla aktiivisesti tutkimustuloksistaan ryhmä on pitänyt tärkeää uudistusta esillä sekä apteekkien asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. Samalla tutkijat ovat tehneet näkyväksi tutkimuksen merkitystä lääkepoliittisten uudistusten tukena.

Heljä Koistinen, Annika Rajasalo ja Anna Karttunen.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa palkinto myönnettiin sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on kiitettävästi ymmärtänyt viestinnän merkityksen ja kehittänyt aktiivisesti sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Myös uusia digitaalisia viestintävälineitä hyödynnetään laajasti ja kannustetaan henkilöstöä niiden käyttöön. Projektitutkija Anna Karttusella on merkittävä rooli viestinnän edistäjänä.

Vuoden viestijä -kunniamaininnan saaneen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan perinteikäs englanninkielinen uutiskirje tuo ansiokkaasti ajankohtaisia tapahtumia kansainvälisten opiskelijoiden tietoon. ISYY on muutoinkin ajan hermolla viestiessään kahdella kielellä omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. Erityisen ilahduttava ja ansiokas on ISYYn tapa viedä tämä kaksikielisyys lukuisiin visuaalisesti näyttäviin mainosmateriaaleihin. Työ on äärimmäisen tärkeää: se edesauttaa opiskelijoiden hyvinvointia sekä heidän sulautumistaan osaksi yliopistoyhteisöä. Keep up the good work!