Takaisin

Vaihtoehtoisia väyliä kasvatusaloille Itä-Suomen yliopistoon

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat uudistuneet todistusvalinnan merkityksen kasvamisen, ensikertalaiskiintiön ja soveltuvuuskoeyhteistyön myötä. Valintoihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden keskellä on tärkeää luoda vaihtoehtoisia tapoja hakeutua tutkinto-opiskelijaksi myös eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke Toinen reitti yliopistoon (TRY, 1.8.2018–31.12.2020) vastaa tähän tarpeeseen: hankkeen pyrkimyksenä on luoda ja edelleen kehittää avoimen yliopiston väylää yliopisto-opintoihin. Hanke on Jyväskylän yliopiston koordinoima, ja hankkeeseen osallistuu yhteensä 11 yliopistoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot antavat opiskelijoille sekä mahdollisuuden tutustua haaveilemaansa alaan, kehittää osaamistaan, osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa, että hakeutua suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Itä-Suomen yliopistossa kasvatusalalla hankkeeseen osallistuu erityispedagogiikan, varhaiskasvatuksen sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen oppiaineet. Hankkeen aikana on kartoitettu väylien kehittämistarpeita erityisesti elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hankkeessa luodaan ja kehitetään opintopolkuja uutta uraa suunnitteleville tai työelämäosaamistaan vahvistaville aikuisille. Avoimen yliopiston väylä palvelee yhtä lailla nuorempia yliopisto-opintoihin hakeutuvia: mikäli hakija jää ilman opiskelupaikkaa, voi hän suorittaa opintoja ensin avoimessa yliopistossa ja hakeutua suoritustensa perusteella yliopistoon avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Hankkeen kehittämistyön ansiosta varhaiskasvatuksen oppiaineessa on käynnistetty vuonna 2019 kasvatustieteellisen alan (painotuksena varhaiskasvatus) perusopinnot avoimessa yliopistossa sekä avattu uusi avoimen yliopiston väylä vuodeksi 2020. Erityispedagogiikassa avoimen yliopiston väylä on aikeissa käynnistää vuonna 2021 ja hakukriteerejä laaditaan parhaillaan. Edellä mainittujen alojen hakijat osallistuvat opettajien yhteiseen soveltuvuuskokeeseen. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteessä on kehitetty jo kauan käytössä ollutta avoimen yliopiston väylää esimerkiksi keventämällä huomattavasti opintopistevaatimuksia vuoden 2020 haussa.

Digitaalisten oppimisympäristöjen, opetussuunnitelmien ja vaihtoehtoisten suoritustapojen kehittäminen on hankkeessa myös tärkeää. Näin huomioidaan työelämän ja opiskelijoiden tulevaisuuden tarpeita paremmin sekä edistetään yliopiston korkealaatuista opetus- ja tutkimustyötä.

Lisätietoja:
Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, hakijapalvelut(at)uef.fi, p. 029 445 8990
http://haeyliopistoon.fi