Takaisin

Vaajasalon säätiöltä jälleen tukea Itä-Suomen yliopistolle

Vaajasalon säätiö osallistuu Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjaan lahjoittamalla 35 000 euroa yliopiston lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle.

Valtion enimmillään kolminkertaisena lupaama vastinraha kannusti säätiötä lahjoituksen tekemisessä.

Vaajasalon säätiö lahjoitti yliopistolle aiemmin tänä vuonna 325 000 euroa kliinisen epileptologian osa-aikaiseen professuuriin, jota se on tukenut jo vuodesta 2010 alkaen. Professuurilla on kiinteä yhteys Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimivaan Epilepsiakeskukseen, joka on valtakunnallinen vaikean epilepsian hoitoon ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö.

Kuopiossa kotipaikkaansa pitävä Vaajasalon säätiö on perustettu vuonna 1966. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee myöntämillään apurahoilla epilepsiatutkimusta ja epilepsian hoidon kehittämistä.

Lisätietoja:

Vaajasalon säätiö, Auvo Vilpponen, asiamies, puh. 050 527 3698