Takaisin

Uutuuskirja pureutuu perusteellisesti laadullisen tutkimuksen menetelmiin ja näkökulmiin

Professori Anu Puusan ja emeritusprofessori Pauli Juutin toimittama uutuuskirja tarkastelee laadullista tutkimusta ja sen luonnetta seikkaperäisesti. Opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattu Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät -teos sisältää esimerkkejä kauppa-, sosiaali-, yhteiskunta-, liiketalous-, kasvatus- ja humanistisista tieteistä sekä organisaatio- ja johtamistutkimuksesta. Laadullisen tutkimuksen menetelmiä sovelletaan myös psykologiassa, julkisessa hallinnossa ja terveystieteissä.

– Olemme halunneet tuottaa kirjan, jossa laadullisen tutkimuksen taustaoletuksia, lähestymistapoja, menetelmiä ja etenemisprosessia kuvataan riittävän kattavasti ja ennen kaikkea ymmärrettävästi, kirjan toimittajat toteavat.

Laadullisen tutkimuksen ytimessä on aina ihminen, ja siinä pyritään ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä tutkimuksen kohteena olevien näkökulmasta. Tutkimuksessa on pystyttävä valitsemaan sopiva lähestymistapa ja menetelmä. Eri metodien tuntemus auttaa suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan informaatioon. Kirja on syntynyt lukuisten ammattilaisten yhteistyönä.

Teoksessa käsitellään muun muassa tapaustutkimusta, toimintatutkimusta, diskurssianalyysia, fenomenologiaa sekä narratiivista lähestymistapaa. Lisäksi esitellään myös erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmiä haastattelusta havainnointiin sekä opastetaan tutkimuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Anu Puusa & Pauli Juuti (toim.). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. ISBN 789523450646. Gaudeamus 2020

Toimittajat

Anu Puusa, KTT, on aineettoman pääoman professori ja kauppatieteiden laitoksen varajohtaja Itä-Suomen yliopistossa ja dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Pauli Juuti, VTT, on johtamisen ja organisaatioiden emeritusprofessori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on työskennellyt myös tutkimusjohtajana Johtamistaidon Opisto JTO:ssa.

Lisätietoja:

Professori Anu Puusa, puh. 050 442 3376, anu.puusa(at)uef.fi

Professori Pauli Juuti, pauli.juuti(at)gmail.com

Arvostelukappaleet: lasse.leminen(at)gaudeamus.fi

Arvostelukappale saatavilla myös pdf-muodossa.