Takaisin

Uusia kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeita Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen kahdelle Itä-Suomen yliopistossa toteutettavalle tutkimushankkeelle, joissa pureudutaan ylirajaisten perheiden arkeen sekä lannan ravinnekierrätyksen edistämiseen. Myönnetyn rahoituksen yhteissumma on yli 800 000 euroa. Rahoitus on nelivuotinen.

Kuinka eriarvoisuus ilmenee ylirajaisten perheiden arjessa?

Professori Laura Assmuthin johtama kansainvälinen tutkimusryhmä sai lähes 600 000 euron rahoituksen akatemiahankkeelle, jossa tutkitaan liikkuvuuden eriarvoisuutta. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka eriarvoisuus ilmenee ylirajaisten perheiden arkipäivän käytännöissä. Siinä myös pureudutaan niihin strategioihin, joita perheet käyttävät moninaisia hierarkioita kohdatessaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ylirajaisia perheitä Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Itä-Euroopassa. Monitieteisessä tutkimusryhmässä on mukana tutkijoita kaikista tutkittavista maista. Tutkimusmenetelminä käytetään etnografian lisäksi muun muassa sadutusta, media-analyysia sekä internetissä toteutettavaa kyselyä.

Uusia keinoja vesien ravinnekuormituksen vähentämiseen

Professori Maria Åkerman historia- ja maantieteiden laitokselta sai yli 220 000 euroa tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan lannan ravinnekierrätyksen edistämistä ja hallintaa maataloudessa. Samalla haetaan keinoja vesien ravinnekuormituksen vähentämiseen. Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteutettavassa tutkimushankkeessa selvitetään, millä tavalla lannasta muodostuu turvallinen ja houkutteleva lannoite sekä miten kierrätysravinteiden tuotteistamista ja kilpailukykyä on mahdollista vahvistaa julkisen ohjauksen keinoin. Tutkimus antaa vastauksia siihen, miten ja kenen ehdoilla "ravinnekierrätyksen mallimaata" tehdään.

Lisätietoja: Laura Assmuth, puh. 050 442 1179, laura.assmuth(at)uef.fi ja Maria Åkerman, puh. 050 461 9544, maria.akerman(at)uef.fi