Takaisin

Turusen Säätiöltä huomattava lahjoitus Itä-Suomen yliopistolle

Sirkka ja Jorma Turusen Säätiö on lahjoittanut 200 000 euroa yliopiston lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle.

Säätiön hallitus pitää merkittävänä tekijänä sitä, että valtio osallistuu yliopiston rahoitukseen antamalla enimmillään kolme kertaa lahjoituksen määrää vastaavan vastinrahan, jolloin kertyvällä 800 000 eurolla on merkittävä vaikutus koulutusalan kehittämisessä. Lisäksi Turusen Säätiö haluaa omalla toiminnallaan kannustaa muita tahoja osallistumaan Itä-Suomen yliopiston varainhankintakampanjaan ja siten parantamaan alueen elinvoimaisuutta.

– Turusen Säätiön lahjoitus on jo kolmas yliopiston lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle kohdennettu lahjoitus kuluvana vuonna. Lahjoitusvaroilla on erittäin suuri merkitys koulutusalan tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä, toteaa rehtori Jukka Mönkkönen.

Hän uskoo myös säätiön toivoman kannustinvaikutuksen lahjoitusten suhteen toteutuvan.

Vuonna 2014 perustetun Sirkka ja Jorma Turusen säätiön varat ovat peräisin kauppaneuvos Jorma Turusen ja hammaslääkäri Sirkka Turusen jäämistöstä. Säätiön tarkoituksena on ikääntyvien ihmisten elämisen laadun ja hoidon parantaminen.

Kuvassa rehtori Jukka Mönkkönen sekä säätiön hallituksen edustajat Olavi Airaksinen, Hannu Palsola ja Jaakko Helminen.

Lisätietoja:

Sirkka ja Jorma Turusen Säätiö, asiamies Hannu Palsola, puh. 044 368 1810, ja hallituksen puheenjohtaja Jaakko Helminen, puh. 0400 625 286

Itä-Suomen yliopisto, rehtori Jukka Mönkkönen, puh. 029 4458001