Takaisin

Tulojen merkitys terveyteen on suurin alimmilla tulotasoilla

Väitös terveystaloustieteen alalta

Väittelijä: YTM Devdatta Ray

Väitösaika ja -paikka: 15.3. klo 12, CA100, Canthia, Kuopion kampus

Terveys on tärkeä osa inhimillistä pääomaa ja investoinnit terveyteen ovat osa inhimillisen pääoman muodostusta. Tämän takia taloustieteilijät ovat arvioineet uudelleen viime aikoina tulojen, terveyden ja eriarvoisuuden välisiä suhteita. YTM Devdatta Rayn väitöstutkimus osoittaa, että tulot, terveys ja eriarvoisuus ovat läheisesti toisistaan riippuvia ilmiöitä. Väitöstutkimus perustuu makroaineistojen analyysiin globaalilla tasolla.

Tulojen merkitys terveyteen on suurin matalilla tulotasoilla. Vähentämällä tuloeroja ja terveyden epätasa-arvoa köyhät taloudet voivat osallistua pitkälle kehittyneen terveysteknologian ja -tiedon hyödyntämiseen. Pitkällä aikavälillä eriarvoisuuden lasku merkitsee nopeampaa talouskasvua, korkeampaa tulotasoa ja parempaa terveyttä. Parempi terveys vaikuttaa puolestaan elinikään ja sen aikaiseen tulon muodostukseen merkittävästi. Julkisilla terveysmenoilla on globaalisti suurempi merkitys eliniän odotteen ja lapsikuolleisuuden kannalta kuin yksityisillä terveysmenoilla. Väitöksen keskeinen merkitys on sen uudessa ja johdonmukaisessa tavassa yhdistää taloudellisen kasvun ja eriarvoisuuden välinen yhteys (ns. Kuznets -hypoteesi) terveystaloustieteen keskeiseen terveyden tuloriippuvuus -tulokseen.

YTM Devdatta Rayn terveystaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Economic Growth, Health and Inequality in Developed and Less Developed Countries” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii PhD Wisdom Akpalu YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksesta (UNU-WIDER) sekä kustoksena professori Mika Linden Itä-Suomen yliopistosta.