Takaisin

Tilintarkastajan velvollisuus tarkastaa yhtiön johdon toiminta säilytettävä

Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professori Janne Ruohosen kirja Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana on julkaistu. Hallinnon tarkastus liittyy yhtiön johdon ja osakkeenomistajien päätöksenteon lainmukaisuuden arviointiin tilintarkastuksessa. Kirjoittajan käsityksen mukaan on keskeistä, että johdon liiketoimintapäätösten lainmukaisuuden tarkastaminen säilytetään tilintarkastuslaissa jatkossakin tilintarkastuksen kohteena.  

Tilintarkastuksen kohteena on yhtiön tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. Hallinnon tarkastus on suomalaisen tilintarkastuksen erityispiirre. Hallinnon tarkastuksessa tilintarkastajalla on velvollisuus tarkastaa erityisesti osakeyhtiön johdon toiminnan lainmukaisuus.

Hallinnon tarkastuksen sisältöä ja laajuutta on pidetty sisällöllisesti epäselvänä.  

– Hallinnon tarkastusta ei juurikaan ole 2000-luvulla tutkittu, vaikka aihepiiri on tilintarkastajan käytännön toiminnan ja vastuun kannalta aivan olennainen, yritysoikeuden professori (ma.) Janne Ruohonen sanoo.

Hallinnon tarkastuksen sisältö vaihtelee tarkastuskohteesta riippuen. Yritystoiminnan säännösten ja yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastaminen kuuluu tilintarkastajan velvollisuuksiin. Tällöin arvioitavaksi tulee esimerkiksi osakeyhtiön varojenjakoon, johdon päätöksenteon huolellisuuteen ja sisäiseen riskienhallintaan liittyviä seikkoja. Tilintarkastajan ammatillinen harkinta ja olennaisuusperiaate ohjaavat hallinnon tarkastamisen laajuutta.

Hallinnon tarkastus on tärkeää yhtiön sidosryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi osakkeenomistajien ja sijoittajien kannalta on olennaista saada tieto toiminnan asianmukaisuudesta. Silloin kun yhtiön omistus ja johto ovat eriytyneet, johdon toiminnan tarkastuksen merkitys luonnollisesti korostuu. Myös yhtiön velkojien kannalta on keskeistä, että tilintarkastaja tarkastaa sääntelyn noudattamista osakeyhtiössä.

– Hallinnon tarkastuksen myötä yhtiön sidosryhmät saavat tilintarkastuskertomuksessa tietoa yhtiön toiminnan lainmukaisuudesta ja toiminnan mahdollisista puutteista, Ruohonen täsmentää.

Kirjassa hallinnon tarkastuksen sisältö avataan tarkasti

Kirjassa hallinnon tarkastuksen osa-alueet käydään läpi sekä tarkastellaan, minkälaisten periaatteiden nojalla tilintarkastajan tulee hallinnon tarkastus suorittaa.

Kirjassa käsitellään muun muassa:

* hallinnon tarkastuksen sisältö ja laajuus

* osakeyhtiölainsäädännön noudattamisen tarkastus

* yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastus

* erityissääntelyn noudattamisen tarkastus

* ISA-standardien merkitys hallinnon tarkastuksessa

* tilintarkastajan huomautusvelvollisuus

* johdon toiminnan tarkastus – business judgment rule

* hallinnon tarkastuksen ajallinen ulottuvuus

* tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu – tilintarkastajan ja johdon vastuun suhde

Kirja on ajankohtainen juuri nyt

Hallinnon tarkastus kuuluu aina tilintarkastuksen kohteeseen. Taloudellisina kriisiaikoina hallinnon tarkastuksessa korostuvat varojenjaon ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden arviointi.

– Hallinnon tarkastus on hyödyllinen yhtiön johdon kannalta, sillä kyse on myös johdon välineestä vakuuttaa osakkeenomistajat oman toimintansa asianmukaisuudesta, Ruohonen toteaa.

Kirja on tarpeellinen tilintarkastajille, osakeyhtiön johdolle ja osakkeenomistajille sekä tilintarkastuksen asiantuntijoille.

Ruohonen, Janne: Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana. Helsinki 2020. 370 s.

https://shop.almatalent.fi/tilintarkastaja-osakeyhtion-hallinnon-tarkastajana  

Lisätiedot: Janne Ruohonen, janne.ruohonen(at)uef.fi

Kustantaja: Alma Talent, almatalent.fi