Takaisin

Suomen Akatemian rahoitusta digitaalisten ihmistieteiden tutkimukseen

Psykologian professori Marianna Virtaselle on myönnetty Suomen Akatemian Digital Humanities -ohjelman arvioinnissa osana konsortiota 186 828 euron rahoitus (2020–22). Konsortiota johtaa dosentti Annina Ropponen Työterveyslaitokselta. Hankkeen nimi on ”Digitaaliset tietovarannot terveydenhuollon työkuormituksen arvioinnissa”. Hakemus arvioitiin 3. parhaaksi 17 hakemuksen joukosta.

Suomen Akatemia valitsi viisi tutkimuskonsortiota rahoitettaviksi Digitaaliset ihmistieteet eli DIGIHUM-akatemiaohjelman toisessa vaiheessa.  Tutkimuskonsortioille myönnettiin kolme miljoonaa euroa. Nyt rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.