Takaisin

Suomen Akatemian PREIN -lippulaivaohjelman Impact Manageriksi Juha Purmonen

Suomen Akatemian PREIN -lippulaivaohjelman Impact Managerina on aloittanut Juha Purmonen Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitokselta.

PREIN on yksi kuudesta Suomen Akatemian rahoittamasta osaamiskeskittymästä, jotka edustavat tieteenalansa huippua ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen. PREIN keskittyy valoon perustuviin teknologioihin ja niiden sovelluksiin.

Purmonen on taustaltaan matemaatikko ja spektriväritutkija Itä-Suomen yliopistosta ja toimii kansallisen Photonics Finlandin toiminnanjohtajana. Hän vastaa edelleen myös fotoniikkaliiketoiminnan kehittämisestä Joensuun kaupungin pääosin omistamassa Business Joensuussa.

—Lippulaivaohjelma on täysin uusi tapa tehdä korkeatasoista ja vaikuttavaa tiedettä Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin. Samalla usean eri huippuyliopiston ja VTT:n yhteistoiminta mahdollistaa resurssinen maksimaalisen hyödyntämisen ja laaja-alaisen teollisen yhteistyön, Purmonen toteaa.

— Impact Managerin tehtävänä on ohjata ja tukea lippulaivahankkeen tutkimustulosten vaikuttavuustoimia, joihin kuuluvat muun muassa osaamisen siirto, liiketoimintamahdollisuudet, uudet toimintamallit ja -prosessit, palvelut, tiedotus ja valistus sekä verkostoituminen.

— Tavoitteena on tukea myös innovaatioekosysteemien muodostumista, sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyön kehittämistä. Toimin hankkeen innovaatio- ja tiedotustiimeissä ja tuen tavoitteiden saavuttamista.

Fotoniikan lippulaiva PREIN keskittyy monitieteiseen tutkimukseen, kehittäen uusia innovaatioita yritysten ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. PREIN on konsortio, jonka osapuolina ovat Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT. Tampereen yliopiston koordinoiman konsortion vuosille 2019 - 2022 saama rahoitus akatemialta on yli 8,2 miljoonaa euroa. Itä-Suomen yliopiston professori Jyrki Saarinen toimii lippulaivan varajohtajana, ja vastaa tulosten hyödyntämisestä ja muusta vaikuttavuudesta.

Lisätietoja: Impact Manager Juha Purmonen, p. 050 354 3832, juha.purmonen (a) uef.fi

Painolaatuinen kuva ladattavissa osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18402?encoding=UTF-8