Takaisin

Spektrikuvantamisen lahjoitusprofessuuri sai jatkoa

Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto myönsi 100 000 euron jatkorahoituksen biologisen ja biolääketieteellisen spektrikuvantamisen kehittämiseen Itä-Suomen yliopistossa. Lahjoituksen kokonaismäärä nousi näin 400 000 euroon, ja spektrikuvantamisen lahjoitusprofessuuri sai jatkoa.

- On hienoa, että  lahjoituksemme on toiminut Itä-Suomen yliopistossa liikkeellepanevana resurssina, ja saanut aikaan jo useita onnistuneita hankkeita, totesi Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Taneli Hassinen.

- Lahjoituksen avulla olemme hankkineet ja itsekin rakentaneet ainutlaatuisia, huippuluokan välineitä spektrikuvantamiseen, sekä oppineet käyttämään niitä monipuolisesti eri sovelluksissa, kertoi biologisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen professori Markku Keinänen.

- Spektrikuvantamisen sovellusmahdollisuudet ovat miltei rajattomat; spektrikuvia voidaan ottaa kaikista orgaanisista materiaaleista, joilla vain on pinta. Kuvantamista on jo tehty muun muassa ympäristö- ja biotieteiden puolella, mutta myös hammaslääketieteessä.

Yksi uusimmista tutkimuskohteista ovat autofluoresenssiin perustuvat multispektrikuvat patologisista näytteistä. Spektrikuvantamisen avulla patologi voisi löytää näytteistä täysin uusia muutoksia, joita ei voi havaita muulla tavoin.

- Spektrikuvantamisen hankkeissa kiinnostavinta on se, että tehdään uusia työkaluja, joista on lopulta oikeaa hyötyä potilaalle, lisäsi professori, o.a. ylilääkäri, Juha E. Jääskeläinen, KYS Neurokirurgia ja Itä-Suomen yliopisto, Kliininen lääketiede.

- Itä-Suomen Biopankkiin on tallennettu valtavasti näytteitä, joita voisi hyödyntää tässäkin.

- Spektrikuvantaminen parantaa olennaisesti tutkimuksen laatua, koska lääkäreiden monesti subjektiivisenkin arvion lisäksi saadaan nyt kvantitatiivista ja kemiallista tietoa, kertoi Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin.

Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston juuret juontuvat Laatokan Karjalaan. Pitkästen ja Hassisten suvuilla oli ennen sotia Tavara-Aitta-sekatavaraliike Sortavalassa sekä 11 sivuliikettä eri puolilla maakuntaa. Sodan myötä yritystoiminta siirtyi Kuopioon. Juho ja Lempi Pitkäsen jäämistöstä muodostettiin 1970-luvulla rahasto opiskelijoiden opintojen tukemista varten painottuen erityisesti yrittäjyyteen.

 Lisätietoja:

Taneli Hassinen, Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, p. 040 504 3321, taneli.hassinen@gmail.com

Elina Oksanen, kasvifysiologian ja bioteknologian professori, p. 029 44 53082, elina.oksanen@uef.fi

Markku Keinänen, biologisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen professori, p. 050 442 2581, markku.keinanen@uef.fi