Takaisin

Saastamoisen Säätiöltä suurlahjoitus tieteen ja taiteen tukemiseksi

Saastamoisen Säätiö lahjoittaa 500 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -varainhankintakampanjaan. Kampanjan kokonaiskertymä kasvaa lahjoituksen myötä reiluun 3 miljoonaan euroon, joka on puolet yliopiston keräystavoitteesta.

– Julkisen rahoituksen vähentyessä on luonnollista, että yksityinen puoli, siis yritykset ja säätiöt, kasvattavat osuuttaan yliopistojen toiminnan sisällön tukemisessa. Yliopistojen pääomittamisessa on juuri kyse tästä. Lisäksi on oleellisen tärkeää, että Itä-Suomen yliopiston ja Taideyliopiston kaltaiset korkealaatuiset yliopistotoimijat pärjäävät tässä kilpailussa, perustelee Saastamoisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.

Saastamoisen Säätiön edustajat Seppo Karvinen (vas.) ja Petra Karttunen sekä rehtori Jukka Mönkkönen lahjoitustilaisuudessa.
 

Saastamoisen Säätiö on tukenut merkittävästi Itä-Suomen yliopiston tieteellistä toimintaa ja kansainvälistymistä jo vuodesta 1987 alkaen.

Säätiö on rahoittanut tieteellisiä avauksia erityisesti geeni- ja molekyylilääketieteen tutkimuksessa, ympäristö- ja ilmastonmuutostutkimuksessa, bioinformatiikassa sekä kantasolututkimuksessa. Säätiön myöntämillä apurahoilla on tuettu nuorten tutkijoiden tutkimustyötä ulkomailla ja yhdysvaltalaisten professorien työskentelyä Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi Saastamoisen Säätiö on tukenut Itä-Suomen yliopiston pääomittamista myös edellisellä yliopistojen varainhankintakaudella vuosina 2008–2011.

Itä-Suomen yliopisto on saanut kuluvan vuoden aikana Saastamoisen Säätiöltä tukea 1 155 000 euroa yliopiston biotalousohjelman toteutukseen ja 1 000 000 euroa kansallisen epilepsiatietovarannon rakentamiseen. Lisäksi Säätiö on tukenut vuoden aikana 100 000 eurolla yliopiston tutkijoiden työskentelyä ulkomaisissa yliopistoissa.

– Saastamoisen säätiön tuki eri muodoissaan on Itä-Suomen yliopistolle erittäin merkittävää. Säätiö on tällä hetkellä yliopistomme suurin yksittäinen tukija, jonka turvin pystymme kehittämään tutkimuksemme strategisia vahvuuksia ja siten vahvistamaan asemaamme laadukkaiden tiedeyliopistojen joukossa, sanoo Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.

Lisätietoja:

Saastamoisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen, p. 040 5001053

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001