Takaisin

OLVI-säätiöltä 500 000 euron lahjoitus Itä-Suomen yliopistolle

OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittava Heikki Sirviö ja puheenjohtajakauden päättävä Paavo Jauhiainen luovuttivat lahjoituksen Itä-Suomen yliopiston rehtorille Jukka Mönkköselle.

 

OLVI-säätiö on päättänyt lahjoittaa 500 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjaan. Lahjoitus on suurin Itä-Suomen yliopiston meneillään olevalla varainhankintakaudella saamista lahjoituksista. OLVI-säätiön lahjoitus merkitsee yliopistolle valtion vastinrahan kanssa enimmillään jopa 2 miljoonaan euron tukea.

OLVI-säätiön lahjoitus on säätiön hallituksen mukaan johdonmukainen jatke säätiön tämän vuosikymmenen alussa aloittamalle Itä-Suomen yliopiston tukemiselle. Säätiön yksi tarkoitus on luoda edellytyksiä nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelumahdollisuuksille. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi OLVI-säätiö on lahjoittanut yliopistolle neljä lahjoitusprofessuuria ja ollut mukana 2010-luvun alussa merkittävällä peruspääomalahjoituksella.

Lisäksi säätiö on ollut osarahoittajana yrityselämän ja yliopiston yhteyttä kehittävässä professuurissa. Säätiön kokonaispanostus Itä-Suomen yliopistolle tulee olemaan tähän mennessä tehdyillä lahjoituksilla noin 3,8 miljoonaa euroa.

– Yliopistomme varainhankintakampanja käynnistyi noin vuosi sitten Pohjois-Savon Osuuspankin 100 000 euron lahjoituksen myötä. Kuluneen vuoden aikana saadut yritys- ja yksityislahjoitukset nostavat lahjoitusten kokonaissumman reiluun 1,35 miljoonaan euroon, toteaa Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen tyytyväisenä ja kiittää OLVI-säätiötä sen merkittävästä tuesta yliopistolle.

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Sen perustivat vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedvig Åbergin kanssa. E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta säätiön peruspääomaksi. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Nykyisin OLVI-säätiö pyrkii jakamaan vuosittain runsaat 2 miljoonaa euroa apurahoina, stipendeinä, avustuksina ja palkintoina. Edellisellä hakukierrokselle syksyllä 2015 hakemuksia säätiölle tuli runsaat 500 kappaletta, ja hakemusten yhteissumma nousi yli 8 miljoonaan euroon.

Säätiön hallitukseen kuuluvat 1.1.2016 lähtien teollisuusneuvos Heikki Sirviö hallituksen puheenjohtajana, kehitysjohtaja Timo Hortling hallituksen varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä emerituspiispa, dosentti Wille Riekkinen, kehitysjohtaja Minna Aronen ja asianajaja Jari Kääriäinen. Säätiön asiamies on Seija Hakala.

Lisätietoja:

OLVI-säätiö, Paavo Jauhiainen, hallituksen pj. (31.12.2015 saakka), p. 044 5548420
OLVI-säätiö, Heikki Sirviö, hallituksen pj. (1.1.2016 alkaen), p. 0500 676814
Itä-Suomen yliopisto, Jukka Mönkkönen, rehtori, p. 0294 45 8001