Takaisin

Ohjeistus vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville opiskelijoille: opintojakson suoritustapaan liittyvät järjestelyt syyslukukaudella 2020

Itä-Suomen yliopistossa opetus jatkuu pääosin etäopetuksena myös syksyllä

Itä-Suomen yliopiston opetus jatkuu pääosin etäopetuksena syyslukukaudella. Lähiopetuksena järjestetään opetusta, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etäopetuksena. Osa oppiaineista järjestää myös uusille opiskelijoille lähiopetusta heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, ettei kenenkään terveys ja turvallisuus vaarannu.

Yleistä tietoa syyslukukauden opetusjärjestelyistä on koottu Kamuun.

 

Riskiryhmään kuuluvien opiskelu kampuksella

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille suositellaan, etteivät he tulisi kampukselle ja osallistuisi lähiopetukseen. Riskiryhmätiedot löydät THL:n sivuilta.

 

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden orientaation kaikille yhteiset osuudet järjestetään etänä. Oppiaineet ottavat uudet opiskelijat vastaan, järjestävät heille perehdytystä ja mahdollisesti lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen. Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille suositellaan, etteivät he tulisi kampukselle ja osallistuisi lähiopetukseen.

 

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Mikäli orientaatio tai opetus järjestetään lähiopetuksena kampuksella eikä riskiryhmään kuuluva opiskelija voi suorittaa opintojaksoa opintojaksokuvauksen mukaisesti, toimitaan tilanteessa seuraavasti:

  1. Opiskelija ilmoittaa opettajalle uef-sähköpostilla, että hän ei voi suorittaa opintojaksoa, koska kuuluu riskiryhmään. Opiskelijan ei tarvitse kertoa, mihin riskiryhmään hän kuuluu. Opiskelijan ei myöskään tule lähettää mitään terveydentilaa liittyviä liitteitä sähköpostissa.
  2. Opettaja ilmoittaa opiskelijalle uef-sähköpostilla opiskelijan uef-sähköpostiin, millainen vaihtoehtoinen suoritustapa opiskelijalle järjestetään.
  3. Jos opettaja ei järjestä vaihtoehtoista suoritustapaa, siirtää opettaja asian tiedekunnan dekaanin käsiteltäväksi ja perustelee, miksi ei järjestä vaihtoehtoista suoritustapaa.
  4. Dekaani käsittelee suoritustapaan liittyvät seikat sekä tarvittaessa ohjaa opettajaa vaihtoehtoisen suoritustavan toteuttamisessa.
  5. Jos opettaja ei tee opintojakson suoritustapaan opiskelijan ilmoituksen johdosta muutoksia ja dekaanin ohjeen saatuaan tarvittavia järjestelyitä, tulee opettajan arvostella opintojakso (esim. arvosanalla hylätty). Opiskelija voi pyytää tästä opintojakson arvostelupäätöksestä oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta  (oikaisupyyntöosoitus muutoksenhakulautakunnalle Heimossa, vaatii kirjautumisen).
  6. Opettaja lähettää uef-sähköpostilla opiskelijalle uef-sähköpostiin ilmoituksen asiasta.

Jos opintojakson suorittaminen etäopiskeluna on mahdotonta, opiskelija suorittaa opintojakson poikkeusolojen päätyttyä. Opiskelija päivittää hopsinsa hops-ohjaajansa kanssa sen mukaisesti.

 

Hengitystieinfektio-oireiset opiskelijat

Älä saavu kampukselle, mikäli sinulla on hengitystieinfektion oireita. Koronavirustaudin oirearvion löydät Omaolo-palvelusta osoitteessa https://www.omaolo.fi/. Ota yhteyttä opettajaan, jos et pysty suorittamaan opintojaksoa opintojaksokuvauksen mukaisesti.

Jos poikkeustila jatkuu pidempään, ohjeistusta tarkastellaan uudelleen.

 

Huom!

Opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §). Opintojakson suoritustapaan liittyvien järjestelyjen yhteydessä ei saa lähettää eikä pyytää opiskelijalta mitään sellaisia liitteitä, joissa mainitaan opiskelijan terveystietoja.

Yleisesti yksilöllisistä opintojärjestelyistä ja yhteystietoja Kamussa