Takaisin

Miljoonan euron rahoitus oppimisanalytiikan ja digitaalisten oppimisalustojen hyödyntämiseen

Professori Laura Hirsto soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastosta on tutkimusryhmineen ja yhteistyökumppaneineen saanut 1,1 miljoonan EAKR-rahoituksen Business Finlandilta. Rahoitettu hanke on OAHOT – Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa. Hanke kestää 31.5.2022 asti.

Hankkeen tavoitteena on tutkia miten ja millaisella oppimisanalytiikalla edistetään itseohjattua oppimista sekä selvittää oppimisanalytiikan keinoin oppimisprosessien keskeisiä korkealaatuisen osaamisen kehittymistä tukevia elementtejä eri konteksteissa. 21-luvun taitojen oppiminen on asetettu tavoitteeksi eri kouluasteilla. Kyseiset taidot pitävät sisällään yhteistyötaitoja, tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja sekä oppimaan oppimisen taitoa. Näiden taitojen oppiminen on asetettu koulutuksen tavoitteeksi myös korkeakoulutuksessa, työelämässä ne taas ovat tärkeitä oman osaamisen jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Oppimisen itsesäätelyn ja itseohjautuvuuden osaaminen on elämänlaajuisen sekä jatkuvan oppimisen vaatimusten valossa keskeinen menestystekijä työelämän tarvitseman osaamisen kehittämisessä. Tutkimushankkeessa tarkastellaan oppijoiden osaamisen kehittymistä, oppimisprosessia ja sen keskeisiä elementtejä useammassa oppimisen kontekstissa samoja oppimisanalytiikan välineitä hyödyntämällä. Hankkeen tuloksena on oppimisanalytiikkaa hyödyntävän tehokkaan oppimisprosessin systeemisen mallin rakentaminen joustavissa ja oppijan oppimisprosessiin optimoiduissa oppimisympäristöissä. Samalla tutkimushanke tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten ja millaista oppimisanalytiikka voidaan hyödyntää oppimisen edistämisessä, minkälaiset oppimisympäristöt ovat tehokkaita oppimisen kannalta? Minkälaista informaatiota tarvitaan oppimisprosessin ja osaamisen kehittämisen tueksi eri konteksteissa? Minkälaiset elementit ovat merkittäviä tehokkaan itseohjautuvuutta tukevan oppimateriaalin valikoinnissa, havainnoinnissa ja tuottamisessa? Mikä tekee oppimisalustasta tehokkaan itseohjautuvan oppimisen näkökulmasta?

Hanke tuottaa tietoa mukana oleville yrityksille oppimisanalytiikan ja itseohjautuvan oppimisen teoreettisten ja käytännöllisten sovellusten kehittämiseksi ja Pohjois-Karjalan T&K&I -ekosysteemin vahvistamiseksi.