Takaisin

Lähes miljoona euroa Kulttuurirahaston apurahoja Itä-Suomen yliopistoon

Apurahojen saajat aloittain:

FM Anna Kinnunen: psyykkisesti sairastaviin ihmisiin kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 12 000 euroa

TM Marko Mäkinen: pyhäinjäännöksiä koskevan itäisen kristillisen tradition muotoutumista ja piirteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Anne Pitkänen: saksalaisten rajanylittävää liikettä ja sen aiheuttamaa keskustelua Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa 1941–1945 käsittelevään väitöskirjatyöhön 18 000 euroa

FM Sebastian Schiavone: skotlantilaisten palkkasoturien vaikutusta sodankäynnin kehitykseen Itämeren piirin konflikteissa 1500-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FT Yrjö Sepänmaa: ympäristöestetiikan tulevaisuutta ja esteettistä ympäristösivistystä käsittelevän omapohjaisen ja näkemyksellisen teoskokonaisuuden laatimiseen 25 000 euroa

Ph.D. Natalia Taksami: vepsäläisiä ja tverinkarjalaisia vähemmistöjä käsittelevän käsikirjoituksen viimeistelyyn 30 000 euroa

KM Juho Kahila: digitaalisia pelejä ja niihin liittyvää metapelaamista opetuskäytössä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.A. Oona Piipponen: alakoululaisten kulttuurisen osaamisen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 18 000 euroa

M.Sc. Gaelle Brunet: osittaisdifferentiaaliyhtälöitten numeerista ratkaisemista monistoilla käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FT Jinnan Gong: soiden sammalyhteisöjen herkkyyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

FM Tiina Kolari: aapa- ja palsasoiden viimeaikaisia muutoksia ja uhanalaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Sc. Filipp Temerov: monikomponenttisten nanorakenteiden valolla viritettävää katalyyttistä aktiivisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Sc. Yanning Dou: suomalaisista luonnon raaka-aineista valmistettujen alkoholijuomien ominaisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Sc. Ludmila Gomez Buistrova: linnuston reagointia metsien pinta-alan, rakenteellisen monipuolisuuden ja metsätalouden intensiivisessä hallinnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa (ensimmäinen osa)

FT Katri Nissinen: lämpötilan kiihtyvän nousun vaikutusta kuusen, männyn ja rauduskoivun kasvuun ja sekundaarikemiaan käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

YTM Eija-Katriina Uusi-Tarkka: korkealaatuisen, itsestään vahvistuvan, biohajoavan komposiitin valmistusta puupohjaisia raaka-aineita käyttäen käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Sc. Qing Zhao: puun kuoresta termokemiallisin menetelmin tapahtuvaa arvokemikaalien eristämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Soc.Sc. Lisa Gohlke: EU:n ja Venäjän normatiivisten geopoliittisten keskustelujen vaikutuksia jokapäiväisiin käsityksiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Anssi Huoponen: ympäristökäyttäytymisen opettamista lukion maantieteessä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

Restonomi YAMK Riina Iloranta: luksuselämyksen tuottamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa

LL.M. Rosemary Mwanza: ympäristöön liittyviä ihmisoikeuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 20 000 euroa

FT Eetu Viren: mikrovallan tekniikoita ja yhteiskunnan systeemiluonteen välistä suhdetta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

PsK Toni Saari: toimintakyvyn yhteyttä neuropsykologisiin ja -psykiatrisiin tekijöihin muistisairauksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

LL Janne Burman: lasten astman uusia diagnostisia menetelmiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 4 000 euroa

M.Sc. Suchetana De: nutrigenetiikan etiikka käsittelevään väitöskirjatyöhön 16 000 euroa

Proviisori Emma Heikkinen: silmälääkkeiden farmakokinetiikan parantamista käsittelevän väitöskirjatyön viimeistelyyn 12 000 euroa

FT Masoud Isanejad: hauraus-raihnausoireyhtymän ja terveen ikääntymisen taustatekijöitä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

LK Satu Kotikoski: sekundaarista verenpainetautia, pre-eklampsiaa ja aivo-valtimoaneurysmatautia käsittelevään väitöskirjatyöhön 4 000 euroa

M.Sc. Kajal Kumari: ympäristön hyvin pienitaajuisten magneettikenttien yhteyttä Alzheimerin tautiin käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

TT Outi Kähkönen: sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoitoonsitoutumista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 12 000 euroa

M.Sc. Maykel López Rodríguez: tyypin 2 diabeteksen geneettistä perustaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 10 000 euroa

HLK Siiri Murtolahti: purentaelimistön toimintahäiriöitä ja niihin liittyviä kipuja 6–10-vuotiailla lapsilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 5 000 euroa

FM Maija Mutikainen: energia-aineenvaihdunnallista signalointia sydämen liikakasvussa ja vajaatoiminnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

LK Jaakko Määttä: kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien selkäydinstimulaatiolla hoidettujen potilaiden psykologista stressiä ja lääkekäyttöä käsittelevään väitöskirjatyöhön 6 000 euroa

FM Sohvi Ohtonen: aivojen mikroglioita Parkinsonin tautiin liittyvässä tulehdustilassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa

TM Sanna Rajapolvi: kognitiivisen psykoterapian menetelmiä soveltavan ohjausmallin vaikutusta ja telomeerien pituuden yhteyttä syömiskäyttäytymiseen ja painoon masentuneilla käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

Proviisori Katja Savolainen: skitsofrenian kognitiivisten ja negatiivisten oireiden mallintamista sekä uusien lääkehoitojen arviointia käsittelevään väitöskirjatyöhön 8 000 euroa

FT Petri Tanska: infrapunaspektroskopiaa ja laskennallista biomekaanista mallinnusta nivelvaurioista johtuvan nivelruston tulehduksen ja rappeuman selvittämiseksi käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

FM Jonna Weisell: uusia potentiaalisia lääkeaineita aorttaläpän ahtaumassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Sc. Usman Rasheed: ilmastonmuutoksen, typpilisäyksen ja herbivorian vaikutuksia männyn juuristoon ja juuristoalueen vasteisiin käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Taija Saarela: arktisen tundran kasvihuonekaasupäästöjä Luoteis-Kanadassa tutkivaan kenttätyöhön osana väitöskirjatyötä 3 000 euroa

M.Sc. Melak Betsha Weldenegodguadd: karjan ja poron geneettisten resurssien karakterisointia käsittelevään väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 12 000 euroa

M.Sc. Huizhong Zhang-Turpeinen: metsäpalojen vaikutuksista ilmakehään vapautuvia hiilivetypäästöjä pohjoisissa havumetsissä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 24 000 euroa

FM Miitu Honkanen: nivelruston vaurioiden monienergiatietokonetomografiakuvantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

KTM Maarit Lammassaari: terveyspalveluliiketoimintaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 24 000 euroa

VTM Kirsti Suoranta: ikääntyvien yksin asuvien miesten läheissuhteita ja sosiaalisia verkostoja parisuhde- ja seksuaalinormien muuttuessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

YTM Miisa Törölä: alentuneesti syyntakeisiksi arvioitujen vankien sosiaalista asemaa ja kohtelua vankilassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa