Takaisin

Lähes kaksi miljoonaa euroa aistiympäristöjen tutkimukseen

Kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoman aistiympäristöjä tutkivalle hankkeelle on myönnetty 1,9 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston varttuneen tutkijan (ERC Advanced Grant) tutkimusmääräraha. ERC-tutkimusmääräraha on erittäin kilpailtu, ja Suomessa humanistisiin tieteisiin vastaava rahoitus on myönnetty vain kerran kahdeksan vuotta sitten. Tänä vuonna humanistisen tieteen rahoituksia saatiin Suomeen kaksi, joista toinen myönnettiin Helsingin yliopistoon.

Järviluoman johtama Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950–2020 (SENSOTRA) -tutkimus on viisivuotinen hanke, jossa tuotetaan kipeästi kaivattua uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, miten aistitut ympäristöt ja erityisesti ihmisten kokemukset aistiympäristöistään ovat muuttuneet Euroopassa vuosien 1950–2020 välillä. Tieteidenvälisessä hankkeessa keskitytään tutkimaan ylisukupolvisia ympäristösuhteita esimerkiksi aistielämäkertojen avulla.

– Tutkimus on erityisen ajankohtainen sen vuoksi, että tällä hetkellä on vielä mahdollista tehdä kenttätyötä eli tutkia etnografisesti 1930–40-luvuilla syntyneitä sukupolvia, jotka elivät lapsuutensa ja nuoruutensa ennen tietokoneiden ja digitaalisten laitteiden aikaa. Toisaalta samaan aikaan hankkeessa tutkitaan niin sanottuja diginatiiveja, nuoria, jotka ovat syntyneet digitaalisten älylaitteiden aikaan eli aikaan, jona moniulotteisten ympäristösuhteiden säilyttäminen on uusien haasteiden edessä, kertoo Järviluoma.

Tutkimusta tehdään myös yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Tähän saakka laajin tämäntyyppinen empiirinen tutkimus toteutetaan kolmessa keskisuuressa eurooppalaisessa kaupungissa: Ljubljanassa, Brightonissa ja Turussa.

Helmi Järviluoma on etnomusikologi. Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professorina hän on toiminut vuodesta 2005 lähtien.  Järviluoma on kahden viimeisen vuosikymmenen aikana johtanut useita erittäin tuloksekkaita eurooppalaisten äänimaisemien muutoksia tutkineita kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Järviluoma kuuluu Itä-Suomen yliopiston Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusalueen avainprofessoreihin ja johtaa Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelmaa.

Lisätietoja:
Professori Helmi Järviluoma, helmi.jarviluoma(at)gmail.com, p. 050 442 2520

Painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/9817?encoding=UTF-8
Kuvaaja: Jefunne Gimpel