Takaisin

Kirja lain ja uskonnon kohtaamisesta ilmestyi

Itä-Suomen yliopiston oikeusfilosofian tutkija Dawid Bunikowski on yhdessä professori Alberto Puppon kanssa toimittanut tuoreen kirjan Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God.

– Aihe on uusi, ja harva teos yhdistää samalla tavalla oikeusfilosofian ja teologian alat. Lähestymistapa kirjassa on ainutlaatuisen kriittinen, kansainvälinen sekä filosofinen.

Kirjassa paneudutaan uskonnon ja juridiikan suhteeseen. Bunikowskin mukaan on tärkeää verrata uskonnon käsitettä muihin käsitteisiin, jotta sitä voitaisiin analysoida tarkemmin ja havainnollistaa sen roolia nykymaailmassa.

– Tutkijat käsittelevät kirjassa uskontoa osana omia kulttuurejaan. Kirjan kirjoittajat ovat uskonnolliselta taustaltaan kristittyjä, katolisia, protestantteja, muslimeja ja juutalaisia.  

Kirjassa analysoidaan uskonnollisia rituaaleja, uskontojen asettamia moraalisia normeja ja uskonnon roolia rauhantekijänä sekä poliittisena diskurssina.

Yleisesti ajatellaan, että rauha voidaan saavuttaa kansainvälisen lain keinoin. Kirjassa rauhantekoa analysoidaan myös uskontojen valossa.

– Haluamme kuitenkin herättää ajatuksia siitä, onko lainkin taustalla aina uskonnollinenkin ulottuvuus. Perustuuko laki uskontojen luomaan ajatukseen siitä, että ihmiskunnalla on vastuu suojella itseään esimerkiksi väkivallalta? Onko rauhaan liittyvä laillinen konsepti lopulta melko vanha ajatus, joka on esiintynyt uskonnoissa jo vuosisatoja?

Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God, Toim. Dawid Bunikowski ja Alberto Puppo, Springer 2020 https://www.springer.com/gp/book/9783030354831#aboutBook

Lisätietoja:
Dawid Bunikowski, dawid.bunikowski(at)uef.fi