Takaisin

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöltä lahjoitus Itä-Suomen yliopiston tukikampanjaan

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö lahjoittaa 150 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjaan. Lahjoitus kohdistuu yliopiston humanistiselle koulutusalalle, johon kuuluvat suomen ja vieraiden kielten, kulttuuritieteiden sekä käännöstieteen tutkimus- ja opetustoiminta.

Filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppula iloitsee lahjoituksesta, joka on ensimmäinen tämän kampanjan aikana humanistiselle alalle kohdennettu tukisumma.

– Haluan kiittää säätiötä sen osoittamasta halusta vahvistaa kielten ja kulttuurien tutkimusta ja koulutusta aikana, jolloin erilaisten kulttuurien tuntemuksen ja kielellisten sekä kulttuuristen kohtaamisten ymmärtämisen tarve on mitä ilmeisin, toteaa Filppula.

– Nyt saatu lahjoitus tukee näihin kysymyksiin pureutuvaa tutkimusta ja koulutusta merkittävällä tavalla, Filppula jatkaa.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalassa tapahtuvaa tieteiden, taiteiden ja muun kulttuuritoiminnan harjoittamista sekä pohjoiskarjalaisten nuorten opiskelua. Säätiö on perustettu vuonna 1950 ja sillä on yleisrahaston lisäksi 39 nimikkorahastoa, jotka ovat syntyneet säätiön saamista testamenteista ja muista pääomalahjoituksista. Vuonna 2015 säätiö käytti apurahoihin, avustuksiin ja muihin yhteistoimintahankkeisiin yhteensä noin 564 000 euroa.

Lisätietoja:

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, asiamies, toiminnanjohtaja Satu Kokkonen, puh. 013 122 155

Itä-Suomen yliopisto, dekaani Markku Filppula, puh. 029 445 2000